MMR: Na rozvoj bydlení je potřeba navýšit rozpočet o 1,5 miliardy korun oproti roku 2010

MMR: Na rozvoj bydlení je potřeba navýšit rozpočet o 1,5 miliardy korun oproti roku 2010

23.6.2010 - Ministerstvo pro místní rozvoj předloží Vládě ČR změny ve státní podpoře bydlení a zároveň požádá o navýšení rozpočtu na tyto změny o 1,5 miliardy korun. Ministerstvo v návrhu počítá s navýšením dotační podpory pro výstavbu vstupních a pečovatelských bytů a zpřístupnění dotací soukromým investorům. Největší navýšení rozpočtu vyžaduje program na podporu výstavy bydlení pro seniory.

Na programy podpory bydlení pro rok 2011 plánuje ministerstvo navýšit rozpočet na téměř 2 miliardy korun, letošní rozpočet počítal pouze s 510 miliony korun. Největší část financí by směřovala do programu na podporu výstavby podporovaných bytů. Z něj je možné podporovat výstavbu vstupních a pečovatelských bytů. Bytů pro seniory bude v budoucnu akutní nedostatek.

Demografický vývoj našeho obyvatelstva naznačuje, že bude nutné stavět více bytů pro seniory. Aktuální potřebu by pokryla výstavba 2000 takovýchto bytů ročně, současný rozpočet ministerstva však umožňuje podpořit výstavbu zhruba 300 bytů ročně,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Více financí si v příštím roce vyžádá také program na regeneraci panelových sídlišť. Pro něj bude ministerstvo žádat o 518 milionů korun. Letošní rozpočet byl 155 milionů korun a peníze byly určeny na regeneraci 42 sídlišť.

Navýšení rozpočtu by se mnělo dotknout i programu Nový Panel, který je určen na podporu zateplování bytových domů. Státní fond rozvoje bydlení plánuje navýšení tohoto programu na 1,2 miliardy korun.

Ministerstvo zpracovalo také změnu výstavby sociálních bytů, která je podporovaná prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Ta by měla být nově přístupnější širšímu okruhu obyvatel. Dosud mohli sociální bydlení využívat pouze osoby s nejnižšími příjmy - 0,4 násobkem průměrné mzdy. S nedostatkem bydlení se však setkávají i lidé s lehce podprůměrnými příjmy. Minsiterstvo proto navrhuje, aby v těchto bytech mohli bydlet i lidé jejichž příjmy dosáhnou 0,8 násobku průměrné mzdy.

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

odebírat zprávy