Povodně: Jak vyřídit škodní událost

Povodně: Jak vyřídit škodní událost

18.5.2010 - Východ naší země postihla povodňová kalamita a mnoho tamních obyvatel je sice v šoku, ale v nejbližší době je čeká vyřizování škodní události u pojišťovny. Česká asociace pojišťoven (ČAP) reaguje na aktuální povodňovou situaci a poskytuje užitečné informace, jak nejlépe postupovat.

Povodňové kalamity na sebe ani letos nenechaly dlouho čekat. Již v  několika moravských okresech je hlášen druhý i třetí stupeň pohotovosti, situace je komplikována poškozením plynové a elektrické infrastruktury a dodávky elektřiny ztěžuje silný nárazový vítr. Dojezdové časy záchranářů se prodlužují díky poničeným nebo neprůjezdným komunikacím a klienti pojišťoven hlásí první pojistné události.
Nejčastějším typem hlášených škod jsou i letos vytopené budovy či sklepy, časté jsou také škody na motorových vozidlech“, říká Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání ČAP. V některých regionech již dochází k evakuaci, proto asociace apeluje, aby obyvatelé těchto oblastí v rámci možností zabezpečili kromě ostatních cenností i všechny pojistné smlouvy.

Pro usnadnění a rychlé vyřízení pojistné události doporučuje ČAP následující postup:
- co nejdříve nahlaste škodní událost své pojišťovně, 
- udělejte všechna opatření k zabránění zvětšování rozsahu škody,
- dříve než začnete pohromu likvidovat, pořiďte řádnou fotodokumentaci škody,
- vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí,
- je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.),
- zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, elektrické spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou

Z hygienických, bezpečnostních a jiných důvodů je samozřejmé, že je poškozený nucen zahájit úklid a opravy techniky, likvidaci potravin nebo uhynulých zvířat dříve než se dostaví likvidátor pojišťovny. Právě pro tyto případy je třeba mít podrobnou fotodokumentaci škod i doklady o pořízení poškozeného, zničeného či ztraceného majetku. Jejich předložení likvidaci rozhodně usnadní. Uhynulá zvířata je třeba z hygienických důvodů co nejrychleji odstranit. Kafilerní službu lze kontaktovat přes obecní úřad. Ta vydá potvrzení o převzetí uhynulého kusu.
Je-li to nezbytné, můžete požádat o zálohu na pojistné plnění. Pokud na ni pojišťovna přistoupí, bude pojištěným vyplacena ještě před ukončením likvidace. Poskytnutím zálohy na pojistné plnění vycházejí pojišťovny vstříc klientům zejména při likvidaci škod většího rozsahu.

Jitka Trnková, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy