Franchising v realitách: Pro zákazníka je to záruka kvality

Franchising v realitách: Pro zákazníka je to záruka kvality

10.5.2010 - Franchisingová forma podnikání přišla do Česka na začátku devadesátých let a uplatňuje s úspěchem také na realitním trhu. Jednu z prvních českých franchisingových koncepcí uvedla realitní společnost TANA. S jejím ředitelem Petrem Mrázkem, který vede v současnosti 17 poboček, jsem si povídali o začátcích a výhodách franchisingu, ale i o výběru budoucích partnerů. 

Můžete popsat, kdy se Vaše společnost rozhodla založit franchisingovou realitní síť a jaké byly důvody volby této formy podnikání?
"Naše společnost se rozhodla přejít na franchisingový model podnikání v roce 1998. Důvodem byla rozrůstající se síť vlastních kanceláří, která generovala s tím související řadu problémů a nároků. Vznikaly požadavky na střední management, motivaci a kontrolu rozrůstajícího se počtu zaměstnanců apod. Hledali jsme model, který nám s minimem nákladů a maximální motivací zúčastněných umožní šířit náš model realitní kanceláře. A tímto modelem se stal franchisingový typ podnikání."   

Jaké byly začátky a jak tehdy reagovaly a spolupracovaly ostatní RK, zákazníci?
"Začátky až tak komplikované nebyly, vzhledem k tomu, že jsme tento typ podnikání nabídli vytipovaným manažerům stávajících poboček, kteří v převážné většině v této nabídce ucítili určitou výzvu a především motivaci pracovat sami na sebe pro známou značkou. Reakce ze stran jiných kanceláří jsme v té době ani nijak významně nezaznamenali. Už z toho důvodu, že náš původní záměr byl odlišný od stávajících záměrů franchisových realitních řetězců. Naším cílem totiž nebyl v první řadě prodej franchisingových licencí, ale byla to především kvalitativní přeměna vlastní sítě a realizace vlastního realitního byznysu. Proto i další naše kanceláře vznikaly převážně z řad našich dalších zaměstnanců nebo stávajících franchisantů. Nikdy jsme v minulosti nešli cestou oslovování třetích kanceláří."

Vývoj franchisingu byl v naší zemi velmi pomalý, pamatujete si, kdy došlo ke změně a co to podle Vás způsobilo?
"Dle mého názoru se celá záležitost zlomila někde kolem roku 2005, kdy se obecně pozdvihlo povědomí o franchisingu díky celé řadě článků, komentářů a působením různých organizací a institucí jakou je například Asociace franchisingu. V neposlední řadě k tomu významně napomohl vstup mezinárodních franchisingových řetězců na náš trh."

K jakým pokrokům ve franchisingu u nás došlo, jaké jsou rozdíly oproti devadesátým rokům a současnosti a se světem vůbec?
"Nemyslím si, že by došlo k významným pokrokům. U mezinárodních společností určitě ne, neboť ty zde aplikují již odzkoušené modely z jiných zemí. Trochu jiné to bylo u tuzemských modelů, kdy některé franchisingové řetězce museli jednak reagovat na ozvěny trhu a jednak museli být konkurenceschopní vedle zmíněných mezinárodních řetězců. Museli větší váhu věnovat propagaci značky, systému školení a celé řadě aspektů nutných v této formě podnikání (příručky, manuály apod.)."

V čem má podle vás franchisová realitní společnost dnes výhodu? Dokáží to zákazníci ocenit?
"Zde musíme tuto záležitost rozdělit na výhodu z pohledu zákazníka a na výhodu z pohledu jednotlivého franchisanta. Z pohledu franchisanta se jedná o převzetí zavedeného funkčního modelu, samostatné podnikání pod křídly zavedené společnosti, nadregionální reklamní a marketingovou podporu,školící systém a veškerý poradenský servis apod.  Z pohledu zákazníka je to garance určité kvality, neboť každý franchisant a každý jeho makléř je neustále odborně proškolován a jsou také povinni dodržovat provozní příručky a manuály, které garantují určitou kvalitu a odbornost poskytnuté služby."   

Jaký zájem je o spolupráci s Vámi, jaké jsou hlavní podmínky spolupráce a stane se, že zájemce odmítnete?
"Vzhledem k tomu, že pro nás není prioritní prodej licencí a tudíž nepodnikáme žádné nákladné marketingové kampaně na prodej licencí, je zájem přiměřený. Případné nové partnery si důkladně vybíráme, neboť chceme zachovat především kvalitu naší sítě a osobní vztah s každým partnerem. Z těchto důvodů se již skutečně stalo, že jsme některé zájemce byli nuceni odmítnout."

Co konkrétně tedy požadujete od budoucího franchisanta?
"Požadavky na nové partnery jsou klasické - bezúhonnost, čistá podnikatelská minulost a určité předpoklady odbornosti a hlavně chuti a odhodlání se této spolupráci věnovat naplno. Nedodržení těchto předpokladů vedlo v některých případech k odmítnutí naší spolupráce. Takovým klasickým příkladem je představa případného zájemce, že si tento náš franchisingový koncept pořídí jako svoji další obchodní činnost a domnívá se, že vše bude fungovat samo."

Na jak dlouho poskytujete franchisovou smlouvu a jaké jsou nutné vstupní investice pro zájemce?
"Smlouvu poskytujeme na 10 let s opcí. Vstupní poplatek za licenci je 100 000 Kč a další investice se odvíjejí od velikosti budované kanceláře."

Přestože patříte k prvním franchisových realitním společnostem u nás, vaše kanceláře nepokrývají celou oblast ČR. Čím to je?
"Jak jsem již uvedl výše je to dáno způsobem, jakým jsme expandovali v minulosti."

Jaké máte plány do budoucna? Budete se rozšiřovat i mimo hranice ČR, nebo si zachováte heslo ryze české společnosti?
"V této chvíli se nechystáme na šíření mimo území ČR. V poslední době jsme trochu upravili náš franchisingový koncept a chceme ho nabídnout nyní již nově i dalším kancelářím v dalších regionech a pokusit se o zvýšení počtu našich kanceláří."
 
Prozradíte některé z úprav vašeho konceptu?
"Nejedná se o zásadní novinky, ale trochu jsme přepracovali podmínky našeho konceptu. Zásadní změnou je zrušení územních exkluzivit našich partnerů, které v celé naší minulosti byly dodržovány, dále jsme do konceptu zapracovali model makléřů jako OSVČ (v minulosti jsme prosazovali pouze model zaměstnanecký) a v neposlední řadě došlo i k úpravě poplatků."

Jitka Trnková, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy