Komunikaci kolem bydlení má zlepšit server Sousedé.cz

Komunikaci kolem bydlení má zlepšit server Sousedé.cz

6.5.2010 - Domluva mezi sousedy, členy bytových družstev, společenstev vlastníků jednotek nebo nájemníky nebývá jednoduchá. Řešení nabízí nový internetový projekt Sousedé.cz.

Skupina Turistika.cz zahájila ostrý provoz nového internetového komunitního projektu Sousedé.cz, který má sloužit k bezplatné komunikaci mezi správci nemovitostí, členy bytových družstev (BD), společenství vlastníků jednotek (SVJ), domovníky, nájemníky, nebo starosty a sousedy mezi sebou. V sousedském společenství se správci nemovitostí, sousedé a nájemníci mohou vzájemně snadno a efektivně informovat a domlouvat o důležitých věcech či sdílet názory. Využívat k tomu lze nástěnku, kalendář akcí, fotogalerii, dokumenty, ankety pro hlasování včetně automatického přepočítávání hlasů na podíly, články, plánovač či diskusní fórum. Jednoduše a rychle lze oslovit sousedy individuálně, nebo hromadnou zprávou. Projekt chce usnadnit a zrychlit vzájemnou komunikaci společně žijících lidí a nahradit tak částečně často nudné a časově náročné domovní schůze, nepřehledné e-maily, složité potvrzování, domlouvání, zařizování a zjišťování názorů, telefonáty, nebo zastaralé nástěnky v domech.
Myšlenka propojit občany mezi sebou do mikro komunit jejich domů, vchodů, společenství a zároveň k tomu přidat možnost komunikace v rámci lokálních firem, úřadů a institucí byla v době jejího vzniku ojedinělá. I v současnosti zatím nemáme informace, že by podobně komplexní projekt někde existoval,“ komentuje pozadí vzniku projektu Sousedé.cz jeho projektový manažer Petr Tomek
Správci a předsedové BD a SVJ tak mohou ušetřit nemalé náklady spojené s tvorbou vlastních webových stránek a čas spojený s jejich složitou správou. Sousedé.cz ale nenabízí jen uzavřené společenstvo vchodů nebo domů, ve kterých mohou vzájemně komunikovat pouze registrovaní členové daného společenství. Lidé dostanou možnost vyjádřit se i k problémům, které přesahují horizont jejich domu – týkají se třeba jejich čtvrti, obce nebo okresu. Mohou zde být budovány názorové skupiny diskutující o tom, co je spojuje, či naopak v čem se názory jednotlivých členů liší. Společenstva se proto dají nastavit jako otevřená, s volným přístupem všech, kteří se o problém zajímají. 
Při vývoji se spoléháme na náměty a připomínky od našich uživatelů z řad předsedů BD a členů výborů SVJ a nechceme nikde nic kopírovat. Spojit všechny, kterých se dotýká bydlení a život v určité lokalitě a vytvořit jim funkce pro vzájemnou komunikaci a sdílení informací je naše vize a náš nápad,“ doplňuje Tomek.

Jitka Trnková, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy