Na realitním trhu nastává doba vystřízlivění

Na realitním trhu nastává doba vystřízlivění

20.4.2010 - Proč budou muset v budoucnu ukončit svoji činnost další realitní kanceláře a jak se změnil realitní trh za posledních deset let? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru Petr Korytar, ředitel Evropského klubu realitních kanceláří.

Krize v loňském roce nepřinesla zájemcům o bydlení většinou nic dobrého,hlavně co se poskytování hypoték týče. Jedinou z pozitivních zpráv je třeba snížení cen nemovitostí. Byly tyto ceny před krizí skutečně přehnané a dá se předpokládat, že se ceny nemovitostí už letos dostanou opět na původní výši?
Tyto ceny byly opravdu poměrně vysoké, zvlášť u panelových bytů. Ty se v Olomouci prodávaly i za 2 miliony korun, někdy i více a tato cena byla skutečně nadsazená. Způsobila to snadná dostupnost financí z hypoték, ale částečně také některé neseriózní realitní kanceláře, které braly nemovitosti do nabídky za jakoukoliv cenu, jen aby získaly nabídku. Takovéto jednání ovlivňovalo prodávající, kteří za svůj byt chtěli ještě více než viděli v nabídce těchto realitek.

Co se podle Vás změnilo od loňska u samotných realitních kanceláří? Docházelo i ke krachům realitních kanceláří?
Současná těžká doba prověřuje stabilitu a postavení každé firmy, a to nejen v realitní činnosti. Jistý počet RK již činnost ukončilo a očekává se, že další RK donutí trh svou činnost ukončit. Slabší RK přestaly inzerovat z finančních důvodů svou nabídku, jiní inzerci omezili jen na minimum. Ukazuje se, že na realitním trhu v ČR není prostor pro dosavadní počet realitních kanceláří, má-li se realitní trh stabilizovat. V České republice funguje totiž zhruba trojnásobek realitních kanceláří oproti ostatním evropským zemím.

Mají naše realitní kanceláře oproti západoevropským stále nějaké mezery či nedostatky? Od jakého státu bychom se mohli učit?
Dnes je již ve většině evropských států, včetně východoevropských, nutné splnit řadu podmínek při obdržení licence pro provozování realitní činnosti. Je třeba dokládat vzdělání, délku praxe, pojištění apod. A není zde možno fungovat na pokusech, omylech nebo vyloženě podvodech na klientech. Za vzor nám může být např. realitní trh v USA, kde opravdu platí přísná pravidla. Jakékoliv selhání je potrestáno tvrdými tresty, odebráním licence a zákazem činnosti a náhradou způsobené škody. Drtivá většina kanceláří je sdružena v asociaci RK a striktně dodržují zákony.

Můžete zhodnotit, jak se podle vás změnil realitní trh za posledních deset let?
Za posledních deset let se realitní trh změnil zásadně. Vzniklo obrovské množství realitních kanceláří. Místo poskytování realitních služeb klientům začali některé RK s nekalými praktikami, podvody, utajování skutečnosti o stavu nemovitostí a přelívání financí na vlastní účty s následnou likvidací společnosti. A to co nejrychleji a pokud možno bez práce a starostí. To se týká i velkých fračízových společností a realitních sítí, které pod pláštěm bombastické reklamy tvrdí: „Jsme největší a nejlepší, prodáváme nejvíc“, a to již několik dní po otevření své pobočky. Naštěstí většina klientů tuto strategii již prohlédla a začala se zase obracet na zavedené a léta působící regionální realitní kanceláře.

Nebyl vývoj za tuto dobu až překvapivě pozitivní a jak známo, realitní trh se vyvíjí v cyklech, takže s padající křivkou se dalo vlastně trochu počítat?
Samozřejmě se s tím dalo počítat, ale lidé takto prostě neuvažují. Chtěli jsme všechno rychle a jednoduše. Nyní nastává doba vystřízlivění. Od počátku devadesátých let si lidé i firmy zvykli zvedat ceny a vše se jen zdražovalo. Přestali jsme vnímat konkurenci a realitní bublina se nafukovala tak dlouho až nakonec praskla. A já tvrdím, že žádný strom neroste do nebe! Lidé si začnou vážit peněz a uvědomí si, že mohou jinde a třeba i později koupit lépe a levněji.

Jak se za tuto dobu změnily samotné realitní kanceláře a klienti?
V poslední době se realitní kanceláře začali zásadně odlišovat. Na jedné straně jsou kanceláře profesionální, s letitou praxí, které se neustále vzdělávají a snaží se zlepšovat své služby a dále pak jsou kanceláře stále nově vznikající, založené jednotlivci, kteří v případě, že se jim činnost nedaří zakupují licence velkých frančízových realitních sítí a vystupují pod jejich záštitou a následně se zaučují na nemovitostech svých klientů.
Co se týká klientů samotných, mají dnes mnohem vyšší nároky na poskytované služby, požadují nejen garance, ale také kompletní servis a pak nemají problém s uzavření výhradní smlouvy na prodej nemovitosti. Jiný typ klienta, který chce prodat nemovitost nejlépe prostřednictvím deseti realitní kanceláří, tak aby nemuseli s žádnou RK uzavřít smlouvu a nezaplatit za provedené služby ani korunu. Navíc žádná z těchto deseti RK nesplnila jeho nároky a požadavky.

Jaký vývoj trhu předvídáte do budoucna?
Věřím, že vzdělávání, rozšiřování svých služeb a letitá praxe realitních kanceláří nebyla zbytečná. Doufám, že v budoucnu se toto úsilí projeví jako konkurenční výhoda a po ukončení činnosti některých neseriózních jednotlivců nebo kanceláří a po úpravě zákonů, které se připravují, se povolání realitního makléře dostane na úroveň vyspělých zemí, kde je tato profese řazena na výši státního zaměstnance nebo bankovního úředníka.

Jitka Trnková, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy