Největší hráči na realitním trhu opouští Sreality.cz

Největší hráči na realitním trhu opouští Sreality.cz

25.3.2010 -aktualizováno- Tři největší hráči českého realitního trhu oznámili hromadné ukončení spolupráce s portálem Sreality.cz

Realitní server Sreality.cz mění od dubna své obchodní podmínky, což mezi realitními kancelářemi vyvolalo negativní ohlasy. Tři největší z nich - RE/MAX Česká republika, M&M reality holding a.s. a Realitní kancelář STING s.r.o. již přistoupily k reálným krokům a ukončují se serverem spolupráci. Všechny společnosti se shodují na tom, že kvalita a úroveň nabízených služeb serveru již přestala odpovídat částkám požadovaným za inzerci a jednání serveru bylo arogantní.

Naše spolupráce s Sreality trvala od samého začátku působení společnosti RE/MAX v ČR, tedy pět let. Během spolupráce jsme vždy vnímali důležitost Srealit na českém realitním trhu a řadili je mezi naše nejdůležitější dodavatele. V prvních letech probíhala spolupráce bez větších potíží, ale s vývojem realitního trhu a rostoucími požadavky zákazníků se měnily i naše požadavky na inzerci na Srealitách. Proto v posledních dvou letech často docházelo k nespokojenosti se službami Srealit,“ uvádí Petr Bárdoš, marketingový ředitel společnosti RE/MAX.

Také realitní kancelář STING potvrzuje, že za dobu 4leté spolupráce se serverem nedošlo k žádnému zlepšení nabízených služeb. „Myslím tím služby, které by tento server nějakým výrazným způsobem od konkurence odlišovaly. Naopak přišla doba, kdy jsme my, realitní kanceláře, byly  nuceni měnit texty, popisky nemovitostí podle toho jak si Sreality.cz vymysleli,“ kroutí hlavou vedoucí marketingového oddělení David Rewenda.

Z důvodu rychlého nárůstu nabídek na serveru Sreality začalo docházet také k větší nepřehlednosti a i několikanásobné duplikaci nabízených nemovitostí. „S postupnou propagací serveru tam nekontrolovatelně rostla nabídka nemovitostí a některé tam najdete i desetkrát. Další tisíce jsou zcela neaktuální a server tak přestává být pro zákazníky přehledný,“ dodává Milan Zavadil, člen představenstva M&M reality holding a.s. Jeho argument je jednoduše ověřitelný - zatímco na trhu se prodává asi 70 - 80 tisíc nemovitostí, na Sreality.cz jich může zájemce najít až 200 tisíc.

Odejdou i ostatní kanceláře?
Všechny tři společnosti patřily k dlouholetým klientům realitního serveru, přesto všem bez výjimky přišlo na konci února rozhodnutí o nových podmínkách, které začíná platit od prvního dubna. RK STING rozhodnutí o novém modelu obdržela dokonce teprve 2 týdny před jeho zavedením.

Na konci loňského roku jsme dlouze a náročně jednali s Sreality o obchodních podmínkách pro rok 2010. Přestože objemové plnění bylo nastaveno kvartálně, obchodní podmínky byly domluvené pro celý rok. Během těchto jednání nás Sreality informovali o přípravě nového systému, ale nic nenaznačovalo tomu, že nový systém zcela změní způsob účtování za inzerci. Když jsme se na konci února dozvěděli o změně podmínek, začali jsme s Sreality okamžitě jednat. Ta však ze síly svého postavení na trhu jednání postavily do roviny jednoduše řečeno - berte, nebo nechte být,“ popisuje Bárdoš. Seznam.cz, jenž server Sreality.cz provozuje, však ve svém oficiálním vyjádření důrazně odmítá, že by s realitními kancelářemi byly uzavírány rámcové smlouvy pro rok 2010. Zpráva také uvádí, že s vědomím, že se bude server Sreality na jaře tohoto roku měnit, byly potvrzovány dokonce jen tříměsíční objednávky. Samotné rozhodnutí těchto tří klientů odejít z realitního serveru Sreality vidí Seznam.cz jako méně šťastné a lituje této skutečnosti. Nicméně dodává, že tyto realitní kanceláře tak poskytnou větší prostor ostatním klientům serveru, kteří tu za stejnou cenu získají větší inzertní odezvu.

Samozřejmě že probíhala jednání. Bohužel na Srealitách si mysleli, že mají monopol a arogance, s jakou s námi jednali byla šokující,“ komentuje Milan Zavadil.

Po této zkušenosti následovalo spojení s dalšími silnými realitními kancelářemi a jednání se vedla společně. Společnosti oznámily, že nový systém inzerce vnímají jako neprůhledný, bez dostatečných garancí proti možnému zneužití, mnohonásobně zvyšující náklady za inzerci bez možnosti objektivního plánování jejich skutečné výše a nezohledňující současnou situaci na realitním trhu a potřeby realitních kanceláří. Přestože server udělal malé ústupky, podle slov společností by v konečném důsledku platily mnohem více a ještě dopředu. Nový model počítá s paušální platbou za jeden zveřejněný inzerát, ten je nastaven na částku 1 Kč za den a inzerát. „Udivujeme mne, že toto ostatním kancelářím nevadí,“ podotýká z RK Sting David Rewenda.

Všechny tři velké realitní společnosti potvrzují, že zaznamenaly pozitivní ohlasy od menších realitních kanceláří. „Máme  informace, že již další vyznamné kanceláře připravují odchod z Srealit, který posunuly na polovinu roku z důvodu nasmlouvaného plnění s Sreality,“ uzavírá Bárdoš.

Jitka Trnková, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy