Byty Praha: velké překvapení vývoje cen bytů v Praze

Byty Praha: velké překvapení vývoje cen bytů v Praze

17.3.2010 - Bydlení v Praze vždy patřilo mezi nejdražší v České republice. Nic na tom nezměnila ani probíhající ekonomická recese. Nicméně i naše hlavní město zaznamenalo, stejně jako ostatní regiony ČR, postupný pokles cen nemovitostí. Kategorií, která byla zasažena nejvíce, je kategorie bytů. A právě následující porovnání dat průměrných cen bytů v Praze za poslední rok, statistikami monitorující český realitní trh na portálech www.realitycechy.cz a www.realitymorava.cz, nám může ukázat jakým směrem se bude vyvíjet pražský realitních trh v příštích letech.

Byty Praha 1 -  velký propad
Pomyslnou jedničkou v kategorii největší pokles průměrných cen bytů za období 1.3.2009 - 1.3.2010 je Praha 1. Průměrná cena bytu v této městské části poklesla za posledních 12 měsíců o -16,23%. Tato lokalita byla v minulých letech velmi často vyhledávána zejména zahraničními investory. V dalších letech může být právě tato část města pomyslným lakmusovým papírkem, ze kterého může být patrné, jak je na tom celková ekonomická situace v ČR. Začnou-li vzrůstat průměrné ceny bytů v Praze 1 může to být předzvěstí dostávání se České republiky z ekonomické recese. Hovoří o tom zejména velmi vysoké ceny nemovitostí, které jsou zpravidla pořizovány nikoliv k bydlení, ale spíše jako dlouhodobá investice.


Byty Praha 2
- druhý největší pokles cen
Vývoj cen bytů v městské části Praha 2 jakoby následoval Prahu 1. I zde došlo k poklesu cen, nikoliv již tak dramaticky, jak jsme tomu byli svědky právě u Prahy 1. Průměrné ceny bytů poklesly za poslední rok v Praze 2 o -9,07%.


Byty Praha 3 - největší růst
Naopak, oproti Praze 1 a Praze 2, vykázal vývoj průměrných cen bytů v této městské části meziroční navýšení a to o 6,19%. Průměrná cena bytu v Praze 3 se za posledních 12 měsíců zvýšila o 244.101 Kč. Právě Praha 3 patří i z dlouhodobého hlediska mezi několik málo míst v České republice, ve kterých nedošlo k nijak dramatickému poklesu cen nemovitostí vlivem ekonomické recese.


Byty Praha 4 - stagnace cen
Ani nahoru, ani dolu, tak by se dala ve stručnosti charakterizovat pomyslná křivka vývoje cen bytů v Praze 4 za období od 1.3.2009 do 1.3.2010. Průměrná cena bytu v této lokalitě klesla za uvedené období o -0,63%. K většímu poklesu došlo v období od července do listopadu 2009 ovšem začátkem roku 2010 došlo ke smazání ztrát a následně k postupnému růstu průměrných cen.


Byty Praha 5 - třetí největší pokles
Hodnota -6,22% zařadila městskou část Praha 5 na třetí pozici v poklesu průměrných cen bytů. Průměrná cena bytu v této lokalitě poklesla za poslední rok o -255.553 Kč. Velkou měrou se o tento pokles postaraly panelové byty, které zaznamenaly největší ztrátu za poslední dva roky.


Byty Praha 6 - velká poptávka = velký růst cen
Dlouhodobě jedna z nejžádanějších lokalit Prahy, městská část Praha 6, zaznamenala druhý největší nárůst cen bytů za posledních 12 měsíců. Průměrné ceny bytů v Praze 6 vzrostly o 5,66% a zařadily se tak na druhé místo za Prahou 3. Silnou atraktivitu Dejvic a Bubenče spojenou s velkou poptávkou nezastavila ani ekonomická recese. Zejména velká poptávka po bydlení v této části Prahy zvedla průměrnou cenu o 219.147 Kč. Z dlouhodobého hlediska patří Praha 6 mezi lokality s nejjistější investicí do nemovitostí.


Byty Praha 7 - mírný pokles
Další městskou částí, která zaznamenala jemný meziroční pokles je Praha 7. Průměrné ceny bytů v této lokalitě poklesly za období od 1.3.2009 do 1.3.2010 o -2,31%. Z dlouhodobého hlediska se nejedná o pokles nijak dramatický.

Byty Praha 8 - ceny jako na houpačce
Podíváme-li se na graf monitorující vývoj průměrných cen bytů v Praze 8, tak zjistíme, že do května 2009 docházelo k postupnému poklesu cen. V letních měsících (období od června do listopadu téhož roku) měly naopak ceny vzrůstající tendenci a od zimních měsíců došlo opět k pomyslnému ochlazení. Zdali dojde-li i v letošním roce k navýšení cen v letních měsících ukáže časem až samotný realitní trh, ale již nyní lze předvídat spíše stabilní ceny bytů v této lokalitě.


Byty Praha 9 - meziroční zražení průměrných cen bytů o 15 Kč
Právě takovou hodnotu vykázala městská část Praha 9, ve které došlo k meziročnímu navýšení průměrných cen bytů o 0,0005%. V březnu 2009 činila průměrná cena bytu v Praze 8 3.024.775 Kč, o rok později 3.024.790 Kč. Křivka vývoje cen bytů v této lokalitě patří mezi nejstabilnější ze všech městských částí hlavního města.

Byty Praha 10 - mírný pokles
Stejně jako Praha 7 i Praha 10 zaznamenala meziroční pokles cen bytů a to o -2,07% . Od března do prosince 2009 ceny bytů v Praze 10 postupně získávaly na své hodnotě ovšem s nástupem nového roku začaly ceny klesat až na hodnotu 3.138.890 Kč. I zde nelze hovořit o nijak dramatickém poklesu, ba naopak, v dalších letech můžeme právě u Prahy 10 očekávat spíše vzrůstající tendenci vývoje cen bytů.Statistiky cen bytů všech regionů České republiky naleznete zde

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy