Reality: pokles cen bytů pokračuje

Reality:  pokles cen bytů pokračuje

7.3.2010 - Ani konec zimy nezastavil pokles průměrných cen bytů v České republice. Všechny kategorie, vyjma bytů 2+1, zaznamenaly další pokles. Dle údajů realitních a zpravodajských portálů www.realitycechy.cz a www.realitymorava.cz poklesly průměrné ceny bytů v České republice za poslední měsíc o -0,54%.


Byty 1+1

Byty kategorie 1+1 ztratily za období únor - březen 2010 ze své hodnoty -1,23%. I přesto patří tento typ bydlení z dlouhodobého hlediska k nejméně ztrátovým co se vývoje jejich průměrných cen týče. Za posledních 18 měsíců (1.9.2008 - 1.3.2010) poklesly průměrné ceny bytů 1+1 v průměru o -13,54%. Jedná se o nejmenší pokles ze všech kategorií. Za nejnižším poklesem stojí zejména silná poptávka po malometrážních bytech a jejich dobrá cenová dostupnost. V případě silného oživení poptávky po bytech v České republice bude s největší pravděpodobností právě tato kategorie první, u které dojde k navýšení průměrných cen.Byty 2+1

Stejně jako byty 1+1 i tato kategorie vykazuje z dlouhodobého hlediska menší pokles průměrných cen. Za období 1.9.2008 - 1.3.2010 poklesly průměrné ceny bytů 2+1 v České republice o -17,6%. Byty 2+1 jsou jedinou kategorií, která za poslední měsíc (1.2.2010 - 1.3.2010) vykázala navýšení průměrných cen a to o 0,38%. Jelikož jsou byty 2+1 pro mnohé kupující pomyslnými startovacími byty, stejně jako byty kategorie 1+1, lze i zde předpokládat, že budou cenově velmi rychle reagovat na možné zvýšení poptávky v dalším období.


Byty 3+1
Dříve velmi žádaná kategorie bytů 3+1 značně ztrácí nejen dlouhodobě, ale i krátkodobě. Za poslední měsíc ztratily ze své hodnoty byty 3+1 -0,91%. Za posledních 18 měsíců je to již -21,13%. Nabídkové ceny bytů 3+1 získávaly v letech 2005 - 2007 na své hodnotě nejvíce ze všech kategorií. Silná poptávka po bytech 3+1 způsobila, že se ceny v některých lokalitách meziročně zvedaly až o 15%. Byty 3+1 byly součastně první, které reagovaly na snížení poptávky po nemovitostech. Propad průměrných cen bytů 3+1 následovaly na podzim 2008 i ostatní kategorie bytů.


Byty 4+1

Vývoj cen bytů 4+1 je velmi podobný kategorii 3+1. I zde docházelo ke skokovému navýšení v letech 2005-2007 a strmému poklesu na podzim 2008. Jelikož je tato kategorie bytů z dlouhodobého hlediska vyhledávána spíše individualisty, nedošlo k tak velkému poklesu průměrných cen těchto bytů jako u kategorie 3+1. Za poslední měsíc ztratily byty 4+1 ze své hodnoty -0,68%. V období 1.9.2008 - 1.3.2010 činí pokles průměrných cen bytů 4+1 -19,36%.

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy