Vláda schválila návrh MMR na podporu výstavby nájemních bytů

Vláda schválila návrh MMR na podporu výstavby nájemních bytů

24.11.2009 - Vláda ČR dne 16.11.2009 schválila opatření Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti bydlení. Jeho cílem je snížit současnou neochotu bank riskovat a podporovat investice do bytové výstavby. Obsahem opatření je záruka Státního fondu rozvoje bydlení za úvěry, poskytnuté bankami na výstavbu nájemních bytů.

Na zbytek roku 2009 se počítá s ručením za úvěry v objemu 300 mil. Kč a v roce 2010 se bude jednat o objem 1 mld. Kč. Předpis musí být ještě předložen k notifikaci Komisi Evropských společenství a než bude tento proces v Bruselu dokončen, bude podpora poskytována v režimu „de minimis“.

Jde o velmi významné opatření, které podpoří výstavbu nájemních bytů a velkou měrou přispěje k řešení jejich současného nedostatku,“ uvedl ke schválenému opatření ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Výstavba nájemních bytů bude financována ze zdrojů právnických a fyzických osob. Na výdaje z rozpočtu SFRB bude mít novela dopad pouze v případě realizace ručení.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odebírat zprávy