Exekuční podmínky v novém kabátě

Exekuční podmínky v novém kabátě

18.11.2009 - Počet exekucí má u nás stále zvyšující tendenci. Typickým českým dlužníkem je mladý člověk do třiceti let, který se nechá zlákat rychlou půjčkou. Od prvního listopadu u nás začal platit nový exekuční řád, který přinesl mnoho novinek a posiluje i pozici dlužníka.
 
Statistika mluví jednoznačně - rok 2008 zaznamenal oproti roku předchozímu nárůst exekucí o 20%. Podle odhadů ani letos počty exekucí neklesnou, ale není zatím jasné, do jaké míry je tento nárůst ovlivněn hospodářskou krizí. „Na rapidním růstu počtu exekucí se ekonomická recese už podílí, ale podle našich zkušeností s trváním celého exekučního procesu, jde zatím jen o okrajový vliv. Musíme si totiž uvědomit, že exekuce je až tím posledním krokem k získání peněz od dlužníka,“ říká k současné situaci Tomáš Vrána, soudní exekutor z přerovského exekutorského úřadu. On sám vidí v narůstajících počtech exekucí dva hlavní důvody. „Tím prvním je fakt, že občané přistupují k půjčkám stále velice nezodpovědně. To potvrzuje i statistika – zhruba 25% ze všech dlužníků, u kterých vymáhá přerovský exekutorský úřad pohledávky, má na sebe exekuci nařízenou opakovaně. Druhým důvodem je větší snaha věřitelů řešit v nejisté době své pohledávky,“ dodává Vrána.
Podle Vrány bývá nejvíce nařízených exekucí na fyzické osoby, zpravidla mladých lidí do třiceti let. „Právě tito lidé se dopouštějí nejčastějších chyb v důsledku své neuvážlivosti. Mnohdy si nespočítají jednoduchou rovnici s poměrem svých výdajů a příjmů a nechají se zlákat na tzv. rychlé půjčky, které následně nezvládají splácet,“ popisuje.

Pozitivní i negativní změny
Novela exekučního řádu začala platit prvního listopadu letošního roku a jedním z úkolů  je zjednodušit a zrychlit exekuční řízení. K tomu by měla přispět třeba nová elektronická komunikace mezi právnickými osobami navzájem. Bude však ještě chvíli trvat, než se technické novinky v praxi zaběhnou. „Elektronická komunikace mezi subjekty jednoznačně vede ke zrychlení řízení samotného, a to jak vůči dlužníkům, kterým novela znesnadnila se vyhýbat přebírání soudních obsílek, stejně tak se má zrychlit i komunikace mezi soudy a exekutory. Každá technická novinka však má své porodní bolesti a prozatím narážíme na technickou nepřipravenost soudů na tento způsob komunikace, kdy zatím jen pár z nich dokáže komunikovat a zasílat rozhodnutí elektronicky zcela bez použití papíru. Do konce roku však očekáváme, že většina soudů již bude po technické stránce na tuto změnu zcela připravena a dojde tak k rychlejší a úspěšnější vymahatelnosti práva v ČR,“ uvádí Vrána.
Pozitivní novinkou, kterou uvítají dlužníci je to, že jim nový řád nabízí větší ochranu a nemělo by tak už docházet k situaci, že jim exekutor zabaví drahou nemovitost za několika set korunový dluh. Zatímco dosud měl totiž exekutor možnost si sám zvolit způsob vymáhání dluhu, případně mohl více způsobů kombinovat, nyní musí postupovat podle jasně daného schématu. Nejdříve musí použít srážky ze mzdy a jiných účtů a pokud toto nepostačuje, můžete teprve provést exekuci movitých věcí nebo nemovitostí. Podle Tomáše Vrány minulá úprava postačovala a ta současná může vymáhání dokonce oslabit. „Novela také zbytečně komplikuje některé procesní postupy či přenáší na exekutorské úřady řadu administrativních činností, které dosud činily soudy,“ uvádí další negativní změny Vrána.

Úpravy, které jsou pro exekutory na první pohled pozitivní, nelze z praxe zatím moc hodnotit. „Jedná se například o možnost exekutora rozhodnutím zrušit zákaz dlužníkovi nakládat se svým majetkem (v případě uložení dlužné částky u exekutora), možnost exekutora odložit exekuci nebo ji zastavit či možnost vyškrtnout ze soupisu movitých věcí některé položky (na žádost třetí osoby s majetkovým právem k těmto věcem). U těchto institutů nelze předem odhadnout, jak se v praxi osvědčí,“ popisuje některé z novinek Tomáš Vrána.
 
Exekutorská komora spustila počátkem října internetové stránky portaldrazeb.cz, který mohou využívat exekutoři k inzerci pořádaných dražeb. Zájemci tak získají přehledné informace o konání dražeb a nemusí je složitě vyhledávat na portálech jednotlivých exekutorů. To v konečném důsledku může přinést i vyšší dosažené ceny na dražbách. Nejčastěji draženou položkou bývají LCD televize, motorové pily a nářadí. Nejčastěji draženými nemovitostmi jsou především rodinné domy a pozemky.

Jitka Trnková, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy