Stavebnictví ožívá. Ale na jak dlouho?

Stavebnictví ožívá. Ale na jak dlouho?

13.11.2009 - Příznivá čísla statistik ve stavebnictví u nás zachraňuje výstavba inženýrského stavitelství, na které ekonomiky všech evropských zemí vydávají nemalé finance. To ale našemu státu může podle oborníků způsobit v budoucnu nemalé problémy. Největší podíl na bytové výstavbě u nás měly v uplynulém období rodinné domy.

Stavební produkce v měsíci září vzrostla podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu oproti loňsku o 3,6%. „Struktura růstu je stále stejná. Pozemní stavitelství klesá o 5,2 %, ale kompenzuje ho razantní růst inženýrského stavitelství o 23,0 %. Propad pozemního stavitelství odráží jednak horší dostupnost úvěrů a jednak obavy menších hráčů a domácností z budoucnosti. Jinými slovy, developeři zpomalili svou aktivitu kvůli nedostatku zdrojů i poptávky,“ hodnotí výsledky společnost Next Finance.

Podobný vývoj lze podle ní spatřit v celé Evropské unii. Všude jsou problémy s financováním a obavami z možného pádu cen nemovitostí a všude klesá i pozemní stavitelství. Naopak státní rozpočty nepočítaly s tak velkými problémy ekonomik, a proto státy pokračují v růstu výdajů na infrastrukturu. Výsledkem je celoevropský růst inženýrského stavebnictví. „Rozdíl mezi domácím a zahraničním stavebnictvím je ale v tom, že v zahraničí neroste inženýrská výstavba dvouciferným tempem, a proto za celou EU 27 stavebnictví klesá o 11 %. Nemáme si tedy na co stěžovat,“ vidí situaci optimisticky Next Finance.

K dispozici jsou už také výsledky za celý třetí kvartál 2009. Z něj vyplývá, že obecně stavebnictví rostlo o 0,1 % a po očištění o počet pracovních dní rostlo dokonce o 1,0 %. „Průmysl se rychle rozjede, jakmile vzroste poptávka v zahraničí. U stavebnictví to tak snadné nebude. Stavebnictví bude přidušeno problémy veřejných financí. Stát se žene do rekordního zadlužení a na veřejné stavby zbude málo peněz,“ upozorňuje Next Finance. Situace podle společnosti nebude lepší ani příští rok. Zatímco za letošní rok se očekává růst Za celý letošní rok čekáme růst o 0,1 %. Příští rok nebude výrazně lepší.

Pokud se podíváme na konkrétní čísla Českého statistického úřadu, které se týkají jen pozemního stavitelství tak je jasné, že největší část bytové výstavby byla ve 2. čtvrtletí roku 2009 zahájena v oblasti rodinných domků, ovšem i přesto to v meziročním porovnání pokles o 20 %. O více než 27% klesla pak výstavba bytů v bytových projektech. Největší nárůst oproti stejnému období loňského roku se objevil u přístaveb, nástaveb a vestaveb k bytovým domům, a to 30,1 %. Meziročně vzrostl také počet zahájených bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách (+4,2 %).  Co se týká dokončených projektů, tak i zde vedou rodinné domy. Dokončena byla výstavba celkem 7770 bytů a z toho 3603 bytů v rodinných domech.

Bez dobré strategie se firmy neobejdou
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR apeluje na všechny stavební firmy, že je nutné zcela změnit jejich dosavadní fungování. Překonat krizi dokáží podle svazu jen ty společnosti, které mají kvalifikovanou strategii a umějí firmu také strategicky řídit. Zde je však kámen úrazu, protože mnoho českých firem žádnou strategii nemá a nejen že nevědí, jak se v současné situaci mají chovat, ale často je jejich opožděná reakce může stát dokonce místo na našem trhu. Svaz podnikatelů ve stavebnictví zpracoval nejen doporučení určitých strategických cílů a operací pro stavební firmy, ale také zveřejnil tři vize o dalším vývoji českého stavebnictví.

První optimisticko-realistická varianta předpovídá stabilizaci HDP až v příštím roce, avšak jeho růst, a to až o 3% by nastal až v roce 2011. Prostředky pro investiční výstavu, opravy a údržbu by byly přidělovány z úrovně rozpočtu státu a krajů i za cenu vysokého rozpočtového deficitu. Varianta restriktivní počítá s podobným vývojem jako u první varianty, jen rozpočtové výdaje na investice budu podléhat striktním rozpočtovým omezením. Velké státní a krajské investice by se nezahájily vůbec nebo by se zmrazily, domácí soukromé investice by vznikaly jen omezeně. Poslední katastrofický scénář nastínil pokles HDP až do roku 2012. Poté by následovala stabilizace a mírný růst. Restriktivní rozpočtová politika by pokračovala, ale soukromé investice by i nadále

Jitka Trnková, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy