Co znamená „v místě obvyklé nájemné“ ?

Co znamená „v místě obvyklé nájemné“ ?

2.11.2009 - Po dokončení procesu deregulace nájemného v roce 2010 a 2013 může pravděpodobně docházet k neshodám mezi pronajímatelem a nájemcem při stanovení nové výše nájmu. Pokud mezi nimi nedojde k prvotní dohodě o změně nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu, budou se moci obrátit na soud, který určí tzv. v místě obvyklé nájemné.

V místě obvyklé nájemné je cena, kterou by bylo možno v daném místě a čase dosáhnout při pronájmu konkrétního bytu s jeho konkrétními vlastnostmi. Nejedná se tedy o průměrné či převažující nájemné v daném místě. Smyslem využití takto definovaného v místě obvyklého nájemného je vázat možnost změny nájemného, nedohodnou-li se strany jinak, na skutečný vývoj nájemného na místním trhu s byty.

V místě obvyklé nájemné za byt je definováno obdobně jako pojem „obvyklá cena“, která se v českém právním řádu vyskytuje poměrně často (např. obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o mzdě a řada dalších) a pro soudy proto nemůže být problém posoudit oprávněnost požadavku na užití obvyklého nájemného.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odebírat zprávy