Zmrazení nájemného neumožňují zákony ČR

Zmrazení nájemného neumožňují zákony ČR

24.10.2009 Cenové moratorium – zmražení nájemného je možné vyhlásit na základě § 9 zákona o cenách (526/1990 Sb.) a to pouze v případě, že je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo to vyžaduje mimořádná tržní situace. Taková situace zatím v České republice nenastala. Cenové moratorium je nástrojem cenové politiky nikoliv nástrojem sociálním. Obdobný pokus už jednou Ústavní soud v roce 2003 zrušil.

Mimo regulovaných nájmů je v řadě bytů uplatňováno i nájemné sjednané dohodou. Dále je nutné brát na zřetel i byty, které obce postavily díky státní dotaci a platí v nich limitovaná výše nájmu. Ministerstvo upozorňuje, že deregulace nájemného má za cíl dosažení smluvní volnosti a narovnání tržních vztahů.

V současné době již ve většině případů nájemníci oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2010 obdrželi. Jde tedy o zákonnou formu zvýšení nájemného, kterou nelze zpětně zrušit,“ uvedl mluvčí ministerstva Martin Ayrer.

Ve většině služeb, zejména těch finančně méně náročných, cenová regulace neexistuje. Mezi regulovanými cenami služeb pro bydlení je nejvýznamnější vodné a stočné, kde je  cenovým orgánem Ministerstvo financí a dále energetické produkty, kde se o kompetence dělí Energetický regulační úřad a Státní energetická inspekce. V oblasti služby finančně nejnáročnější, tedy rozúčtování tepla a teplé užitkové vody, má MMR k dispozici nařízení vlády 372/2001 Sb., které splňuje ústavně očekávaný požadavek na spravedlivou, odborně zdůvodněnou a kontrolovatelnou úhradu.

Řešení se nabízí v podobě dotací na výstavbu sociálních bytů

Sociální dopady spojené s procesem deregulace nájemného nelze řešit plošným zakonzervováním stávajícího stavu, ale je třeba je řešit adresně. Vláda ČR již v srpnu schválila Ministerstvu pro místní rozvoj dotační program Podpory výstavby sociálních nájemních bytů. Právě ten by měl pomoci s bydlení těm, kteří si nemohou dovolit platit tržní nájemné.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odebírat zprávy