Středoevropské forum Olomouc - popis projektu a vizualizace

Středoevropské forum Olomouc - popis projektu a vizualizace

9.10.2009 - Z přípravné do rozhodující fáze postoupil ambiciózní projekt Středoevropského fora Olomouc (SEFO), který počítá s investicí 500 milionů korun z Integrovaného operačního programu na rekonstrukci Muzea umění Olomouc a stavbu nové budovy v proluce v Denisově ulici. Po vyřešení majetkoprávních problémů při výkupu pozemků pro novostavbu a nečekaném odmítnutí architektonické soutěže ze strany České komory architektů se olomouckému muzeu podařilo ve spolupráci s vyzvaným týmem architektů vedeným Michalem Sborwitzem dokončit v krátkém termínu dvou měsíců architektonickou studii. S první konkrétní představou o budoucí podobě SEFO se může veřejnost seznámit na výstavě, která proběhne od 8. do 18. října.

Ministerstvo kultury ČR připravuje v rámci Integrovaného operačního programu investiční dotace pro velké kulturní projekty. O dotaci ve výši 500 milionů se uchází také Muzeum umění Olomouc (MUO). „Jestliže uspějeme, dotaci využijeme k vybudování Středoevropského fora Olomouc, které má vzniknout rekonstrukcí areálu Muzea moderního umění v Denisově ulici a přístavbou v sousední proluce,“ uvedl ředitel MUO Pavel Zatloukal.

Realizaci ambiciózního projektu, který počítá se sbírkotvornou, expoziční a publikační činností zaměřenou na různorodé projevy výtvarné kultury středoevropského regionu zejména z hlediska moderního i současného umění, provázejí od počátku složité okolnosti. „Když už se nám snad již definitivně podařilo vyřešit majetkoprávní problémy spojené s výkupem parcel, museli jsme se vypořádat s nečekanou komplikací při přípravě architektonické soutěže na podobu novostavby a rekonstrukce,“ vzpomněl Zatloukal s tím, že soutěž o návrh podle zákona o veřejných zakázkách z roku 2006 muzeum připravovalo dva roky, ale Česká komora architektů překvapivě odmítla doporučit svým členům účast v soutěži. „Představitelé komory nám sdělili, že považují soutěž za neregulérní a proti těm soutěžícím, případně porotcům, kteří jsou členy komory a soutěže se zúčastní, užijí kárné opatření. Účast v soutěži by mohli doporučit, jen kdybychom vyhověli představě komory o odměnách, ovšem za cenu porušení zákona o veřejných zakázkách! Museli jsme proto s těžkým srdcem od soutěže ustoupit,“ shrnul ředitel muzea.

Muzeum proto muselo zvolit jinou cestu - zadalo vypracování architektonické studie jako zakázku menšího rozsahu. „Obrátili jsme se na dva z nejvýznamnějších českých architektů, Michala Sborwitze a Jana Šépku, s nimiž jsme navíc měli řadu zkušeností z minulosti jak z rekonstrukce Muzea moderního umění, tak arcidiecézního muzea,“ popsal Zatloukal postup. Výsledek spolupráce, která však vzhledem k nutnosti podat v podzimních měsících žádost o dotaci mohla trvat jen dva měsíce, představí od 8. do 18. října výstava v Muzeu moderního umění. Kromě vizualizací exteriéru a interiéru SEFO, historických snímků a vyobrazení lokality předpokládané stavby se návštěvníci mohou také budoucím muzeem „projít“ prostřednictvím virtuální pohlídky. „A stejně jako v případě první výstavy k SEFO, která veřejnost seznamovala se sbírkovými předměty, jež by mohly být základem nové stálé expozice, bychom i v případě současné výstavy chtěli místo tradičních vernisáží otevřít diskusní forum nad naším projektem, ale rovněž nad aktuálními či obecnými otázkami a problémy, které s ním souvisejí,“ upozornil ředitel muzea.

A jaká vlastně architektonická studie je? Jejím základním motivem je podle Zatloukala polarita uplatněná a rozvinutá v mnoha polohách. „Architektům se podařilo navázat na polaritu dvou olomouckých světů, které se v místě předpokládané realizace projektu stýkají – monumentálních hmot Předhradí a drobného členění vlastního města. Na jedné straně zůstává jasná struktura a rytmizace osvícensky, klasicistně koncipovaného starého muzejního paláce. Na druhé straně je do proluky na místě pěti zmizelých domů navrženo pět domů nových, které navíc kromě jediného nejenže respektují uliční čáru, ale různou hloubkou zástavby se stávají jakousi esencí gotického urbanismu,“ shrnul a zdůraznil, že se studií je muzeum nadmíru spokojeno. „Domníváme se, že umožní vznik ojedinělého díla,“ dodal.

Protože projekt SEFO postoupil z přípravné do rozhodující fáze, považuje muzeum podle Zatloukala za vhodné průběžně veřejnost informovat o jeho aktuálním stavu. Tomu budou mimo jiné sloužit webové stránky. V rámci internetové prezentace Muzea umění Olomouc vznikne samostatný oddíl SEFO v české a poté rovněž v anglické mutaci. „Prostřednictvím webu chceme veřejnost seznámit nejen s charakteristikou projektu, tedy s jeho idejí, architekturou, výstavní činností, akviziční činností, náplní knihovny O. F. Bablera, ale také s její historií. Nejdůležitější součástí webu SEFO přitom bude sekce novinky, která obsáhne jak tradiční aktuality a tiskový servis pro média, tak videotéku, díky níž zájemci mohou shlédnout videozáznamy z tiskových konferencí či veřejných besed k projektu, a webkameru – kameru, která bude zaměřena na lokalitu a uživatel webu jejím prostřednictvím může sledovat postup stavby,“ seznámil s obsahem internetové prezentace projektu zástupce ředitele MUO Michal Soukup.

Co bude z hlediska realizace projektu následovat? Na podzim muzeum vypisuje soutěž na autora všech následujících projekčních fází, souběžně pak připravuje podání žádosti o dotaci. Zahájen bude také archeologický průzkum staveniště. „V případě, že s žádostí o dotaci uspějeme, příští rok zasvětíme dokončení stavebního projektu, vyřizování stavebního povolení a soutěži na generálního dodavatele stavby. Novostavba a rekonstrukce by měly být zahájeny v roce 2012. Paralelně budeme připravovat obě stálé expozice a další doprovodné akce včetně publikací. Musíme také naplánovat náročné stěhování sbírek a některých provozů, nejen muzea, ale také Divadla hudby. SEFO bychom mohli veřejnosti předat na podzim 2014 – čtvrt století od roku 1989 a současně od osamostatnění muzea,“ uzavřel Zatloukal.

Projekt Středoevropského fora Olomouc (SEFO), které bylo slavnostně založeno 20. června 2008 v Arcidiecézním muzeu Olomouci při příležitosti schůzky zástupců ministerstev kultury zemí Visegrádské čtyřky, představuje největší investiční akci z hlediska olomoucké kultury vůbec. Patří mezi 16 projektů, které ministerstvo kultury hodlá podpořit evropskými prostředky z Integrovaného operačního programu. SEFO by mělo systematicky podchycovat výtvarnou kultury středoevropského regionu po 2. světové válce, budovat jeho stálou expozici, pořádat krátkodobé výstavy i větší střednědobé přehlídky typu trienále, jeho součástí má být nový centrální depozitář uměleckých děl, mezinárodní badatelské a školící centrum včetně velké knihovny, nově transforrmované Divadlo hudby a někdejší kino Central pro cca 200 diváků nebo kavárna, restaurace a bookshop.

           

Zdroj: Muzeum umění Olomouc

odebírat zprávy