90 procent klientů si bere hypotéku na 5 a více let

90 procent klientů si bere hypotéku na 5 a více let

4.6.2018 - Více než 90 % loni sjednaných hypoték mělo fixovanou sazbu na 5 a více let. Trend růstu popularity víceletých fixací je evidentní, a to nejen v České republice. Co je důvodem a bude tento trend pokračovat i v dalších měsících a letech?

V loňském roce měly dle dat společnosti Golem finance dominantní podíl hypotéky s pětiletou fixací (62 %), ale víceleté fixace rovněž posílily a tvořily již necelou 1/3 všech sjednaných hypoték. Tento trend souvisí především s očekávaným růstem hypotečních sazeb a cenovou dostupností víceletých fixací.

První impulz pro větší rozšíření víceletých fixací přišel v říjnu 2014, kdy nabídkové sazby desetiletých fixací výrazně poklesly a dostaly se pod 3 procenta. Trend nárůstu podílu 6 a víceletých fixací jako takový započal v roce 2015 a akceleroval v roce 2016, kdy úrokové sazby a ceny zdrojů klesly na historické minimum a banky víceleté fixace začaly aktivněji nabízet.

Kromě nízkých sazeb existuje však ještě jeden faktor, který zájem o víceleté fixace posiluje a tím je změna související se zákonem o spotřebitelském úvěru, který umožňuje část úvěru mimořádně splatit bez sankcí. Od prosince 2016, kdy Zákon nabyl platnosti, mají klienti možnost jednou za 12 měsíců umořit ¼ svého dluhu a poplatek za úplné předčasné splacení může maximálně dosáhnout výše nesplacených úroků do konce fixace, v případě prodeje předmětné nemovitosti po 24 měsících trvání smlouvy je stropem částka 50 000 Kč a v některých případech může být poplatek dokonce nulový (úmrtí, dlouhodobá nemoc, invalidita). Tím padla poslední velká bariéra, která odrazovala klienty od volby dlouhé fixace úrokové sazby.

Větší zájem o víceleté fixace je patrný i v ostatních evropských zemích, kde je možné sazby fixovat. Mezi země s největším zastoupením více než 5letých fixací patří také Německo, Holandsko, Belgie, ovšem největší podíl fixací nad 5 let je v Itálii, kde tento typ úvěrů představuje 99 % sjednávaných hypoték.

Struktura fixací sjednaných hypoték

Luboš Svačina

odebírat zprávy