Kupujete byt? Chtějte vědět, kdo a jak se stará o společné prostory

Kupujete byt? Chtějte vědět, kdo a jak se stará o společné prostory

5.6.2017 - Vlastnit nemovitost neznamená jen bydlet, ale v případě bytů také věnovat se úklidu společných prostor a provozu celé nemovitosti. O společné prostory podle typu vlastnictví nemovitosti pečuje bytové družstvo, společenství vlastníků, soukromý majitel nebo právní osoba. Každý z nich se o agendu související se správou nemovitosti může starat svými vlastními silami, nebo si najmout některou z firem, jež se na správu nemovitosti specializují.

Správa nemovitosti se týká celé řady povinností, a to jak v právní, provozní, ekonomické i účetní oblasti. Mimo jiné se stará o údržbu domu, najímá firmy pro drobné i závažnější opravy, revize, fyzicky kontroluje stavy vodoměrů v domácnostech a zapisuje odečty, pečuje o zeleň v okolí domu, porovnává nabídky pojišťoven pro pojištění domu nebo oslovuje banky ohledně úrokové sazby na úvěry, ať už na zateplení, výtahy či výměnu oken. Povinnosti jednoho ze sdružení vlastníků popisuje Michala Košťálková, předsedkyně Výboru Společenství vlastníků jednotek bytového domu v Olomouci: "Vyřizujeme odkup pozemku pod domem, který ještě z jedné části patří magistrátu města Olomouce. V kooperaci se Správou nemovitostí Olomouc pak hlídáme dlužníky a hlásíme jakékoliv změny v počtu osob v domácnostech. Pořádáme schůze Shromáždění a schůze Výboru."

Základní informace o fungování sdružení vlastníků či bytového družstva lze zjistit v podrobných stanovách. Zájem o provoz nemovitosti podle Košťálkové projevuje asi polovina obyvatel domu. "Vzhledem k tomu, že se u nás pronajímá asi sedm bytů, není zájem o chod domu takový, jaký bychom si představovali, ale dle zkušeností se právě schůzí Shromáždění účastní vždy alespoň nadpoloviční většina, tudíž ve většině případů jsme usnášeníschopní. Samozřejmě se už stalo, že se nás sešlo málo, nebo byla potřeba dvoutřetinová účast k odsouhlasení podstatných věcí, tak jsme museli situaci řešit formou hlasovacích lístků." Schůze Shromáždění se konají dle potřeby, nejméně jednou do roka. Řeší se na nich celkový chod domu a aktuální záležitosti.

Péče o úklid společných prostor může být delegována na profesionální údržbu, nebo ji může vykonávat někdo z domu formou dohody o provedení práce. "Když se například koná sběrová sobota, vyklízíme svépomocí, stejně tak, když jsme teď nedávno hrabali listí a trávu po zimě, svolali jsme se navzájem z domu, a kdo mohl, tak pomohl. Takže pokud můžeme, uděláme si ledacos sami," dodává Košťálková. Na větší opravy nebo na opravy, na které profesně nikdo z domu nestačí, volají firmy.

Již před koupí bytu se snažte zjistit, kdo má správu nemovitosti na starosti a jak s obyvateli domu komunikuje. Měli byste vědět, jaká práva a povinnosti vás při bydlení čekají, jestli budete muset jednou týdně plnit službu úklidu osobně, či za vás tuto práci někdo vykoná. Zajímejte se o provozní věci a o hospodaření družstva nebo společenství vlastníků, zda hradí všechny závazky a zda není zadluženo nebo dokonce v exekuci. Bydlení v bytě, který má problematického správce, by vám mohlo přinést nemalé potíže.

Veronika Fiedlerová

odebírat zprávy