Pět nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti

Pět nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti

25.7.2016 - Realitní trh se opět dostal do rychlého pohybu a prodej nemovitostí je tedy o něco snazší, než před pár lety. Přestože je internet plný tipů, jak vybrat seriózní realitní kancelář nebo prodat nemovitost svépomocí, stále se prodávající dopouštějí mnoha chyb. Dnes si uvedeme pět nejčastějších a to i s radou, jak se jim vyhnout.

Nadhodnocení nemovitosti

Bohužel jedna z častých úvah prodávajícího bývá, že cenu je lepší nadsadit, protože následně snížit se dá kdykoliv. Snižování ceny se však může stát pro potencionální zájemce varovným signálem, že něco nemusí být v pořádku. Správné nastavení tržní ceny by měl být jeden z prvních kroků při prodeji nemovitosti. Pokud si majitel neví rady, měl by využít služeb profesionála, který má s nemovitosti v daném regionu dlouhodobé zkušenosti.

Maximum inzerce
Čím více je nabídka vidět, tím lépe? To už dávno neplatí. Inzerce na mnoha webových stránkách, popřípadě nabízení nemovitosti přes více realitních kanceláří prodej neurychlí. Nemovitost by měla být svěřena vždy do jedné realitní kanceláře. Inzerce by měla být spíše na menším počtu silnějších realitních serverů než na stovkách bezejmenných.

Negativní první dojem
Pokud se přiblíží termín prohlídky, měl by na ní být prodávající řádně připraven. Když otevře dveře nabízené nemovitosti potencionálnímu zájemci např. v domácím oblečení a pustí ho do neuklizené domácnosti, celkový dojem může velmi negativně ovlivnit. Smluvená schůzka by měla mít vždy všechny náležitosti obchodního jednání.

Nešťastný výběr realitní kanceláře
V této době lze již dobře rozeznat seriózní realitní kancelář od té podvodné. Přesto stále někteří prodávající dělají ukvapená rozhodnutí a svěří svou nemovitost do rukou neprofesionála. Při výběru realitní kanceláře nesmí majitel zapomenout na prověření referencí.

Zatajení právních vad
I nemovitost s právní vadou může být prodejná. Pokud ale kupující uvede zájemce v omyl, pravděpodobně ho nedůvěra odradí od následné koupě. Právní vady by měl majitel raději definovat hned v začátcích a být připraven nabídnout zájemci možná řešení situace.

Prodej nemovitosti bývá v životě většiny lidí výjimečná událost a bez zkušeností se, mnohdy v dobré víře, dopouští chyb. Prodávající by měl tedy věnovat nejprve dostatek času přípravě prodeje a definování, jak rychle a za jakou cenu by nemovitost rád prodal. Následně by měl vyhledat seriózního makléře, který mu v dalších krocích pomůže. Prodávající však není jediný v realitním obchodě, kdo může chybovat. Problémům, které mohou vzniknout nepozorností kupujících, se budeme věnovat v další článku.

Lenka Doleželová

odebírat zprávy