Pokles výstavby v 1. čtvrtletí 2009

Pokles výstavby v 1. čtvrtletí 2009

20.5.2009 - Zprávy o ekonomické recesi, zvyšující se nezaměstnanost, nejistota. Možná právě tyto faktory se podepsaly pod poklesem výstavby nových bytů a domů v 1. čtvrtletí 2009, tak jak o nich dnes informoval Český statistický úřad.

V 1. čtvrtletí 2009 byla zahájena výstavba 8 721 bytů, tj. o 8,9 % méně než ve stejném období roku 2008. Dokončeno bylo 9 314 bytů, tj. o 2,7 % bytů více než za 1. čtvrtletí 2008. Stavební úřady vydaly 24 972 stavebních povolení, jejich počet meziročně klesl o 5,2 %. Orientační hodnota povolených staveb byla 87,7 mld. Kč a meziročně klesla o 3,5 %. Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku byla 35,2 mld. Kč a meziročně klesla o 33,9 %.


Bytová výstavba

V 1. čtvrtletí 2009 byla zahájena výstavba 8 721 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 znamená pokles o 8,9 %. Nejvíce bylo zahájeno bytů v rodinných domech (4 207), jejich počet však meziročně klesl o 9,7 %. Počet zahájených bytů v bytových domech se snížil o 30,7 %. Největší vzestup oproti stejnému období loňského roku byl zaznamenán u bytů v nebytových budovách, a to více jak dvojnásobný. Meziročně rostly také počty zahájených bytů v přístavbách, nástavbách a vestavbách (+7,5 %). Průměrná podlahová plocha jednoho zahájeného bytu v nové bytové výstavbě byla 128,9 m2 s orientační hodnotou 20,8 tis. Kč za 1 m2.

Rozklad meziroční změny indexu zahájených bytů – 1. čtvrtletí 2009
rodinné domy: - 4,7%
bytové domy: - 10,9%
ostatní: + 6,7%

Dokončena byla výstavba 9 314 bytů, což představuje meziroční přírůstek 2,7 %. Nejvíce bylo dokončeno bytů v rodinných domech (4 334), což v meziročním srovnání znamená pokles o 3,5 %. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2008 vzrostl dvojnásobně počet dokončených bytů v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech a v nebytových budovách, z celkového počtu však tyto byty představují pouze 5 %. V 1. čtvrtletí 2009 byla dokončena modernizace 4 878 bytů, což je o 5,1 % méně než ve stejném období loňského roku.

Rozklad meziroční změny indexu dokončených bytů - 1. čtvrtletí 2009
rodinné domy: - 1,7%
bytové domy: + 1,8%
ostatní: + 2,6%


Stavební povolení

V 1. čtvrtletí 2009 se počet vydaných stavebních povolení meziročně snížil o 5,2 %, stavební úřady jich vydaly 24 972. Na nové stavby bylo vydáno 14 318 stavebních povolení (-4,1 %) a pro změny dokončených staveb 10 654 stavebních povolení (-6,5 %). Počet stavebních povolení klesl ve všech kategoriích výstavby, pouze ostatní stavby zůstaly na úrovni roku 2008. Největší pokles byl zaznamenán u staveb na ochranu životního prostředí a u bytových budov.

Orientační hodnota staveb povolených v 1. čtvrtletí 2009 činila 87,7 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2008 klesla o 3,5 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení o 3,3 % na 57,8 mld. Kč. Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 29,9 mld. Kč (pokles o 3,8 %). Orientační hodnota povolených staveb klesla téměř ve všech kategoriích výstavby, a to u nebytových budov o 18,9 %, u staveb ostatních o 5,5 % a u bytových budov o 3,9 %. Byla povolena výstavba 7 staveb s orientační hodnotou vyšší než 1 mld. Kč. Z velké části se jedná o stavby dopravní infrastruktury a výstavbu výrobních a skladovacích hal.

Stavební úřady povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 1 704,4 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 21,9 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 6,9 %, nebytových budov klesla o 34,9 %.

Stavební zakázky

V 1. čtvrtletí 2009 uzavřely sledované stavební podniky v tuzemsku 6 108 nových stavebních zakázek, což představuje meziroční pokles o 6,6 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 33,9 % a činila 35,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,2 mld. Kč (-40,5 %) a na inženýrském stavitelství 19,0 mld. Kč (-27,1 %). Propad objemu uzavřených stavebních zakázek byl zčásti ovlivněn neobvykle vysokou srovnávací základnou z 1. čtvrtletí 2008, kdy objem nových zakázek na inženýrském stavitelství rostl o 137,9 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 1. čtvrtletí 2009 činila 5,8 mil. Kč a byla meziročně o 29,3 % nižší.

Rozklad meziroční změny indexu nových stavebních zakázek - 1. čtvrtletí 2009
pozemní stavitelství: - 20,7%
inženýrské stavitelství: - 13,2%   

Ke konci 1. čtvrtletí 2009 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 215,4 mld. Kč. Z celkového objemu připadlo na práce v tuzemsku 204,4 mld. Kč, což při meziročním srovnání představuje nárůst o 3,5 %. Z celkového stavu tuzemských zakázek ke konci 1. čtvrtletí 2009 připadalo na veřejné zakázky 150,5 mld. Kč a na soukromé 53,9 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek. Na stavební práce v zahraničí byly uzavřeny zakázky v hodnotě 11,0 mld. Kč.

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.
Zdroj: ČSÚ

odebírat zprávy