Co by nemělo chybět v rezervační smlouvě

Co by nemělo chybět v rezervační smlouvě

13.5.2016 - S rezervační smlouvou se setká velká část zájemců o nemovitost. Vyřízení všech potřebných věcí ke koupi je někdy zdlouhavé a rezervační smlouva dává kupujícímu jistotu, že si prodávající obchod nerozmyslí. Alespoň po dobu stanovené lhůty.  A co by taková smlouva měla obsahovat?

Kupující i prodávající by si před podpisem rezervační smlouvy měli prověřit, zda obsahuje všechny náležitosti.  Mezi ty nejdůležitější patří samozřejmě identifikace obou stran, přesné označení a vymezení předmětu rezervace, případná právní omezení vztahující se k nemovitosti, kupní cena a výše rezervačního poplatku. V případě poplatku je vhodné rozepsat i podmínky vložení a uvolnění z případné úschovy. Dobře promyslet by si měl kupující zejména lhůtu rezervace, po jejíž skončení se zavazuje podepsat kupní smlouvu nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí.

Pokud uplyne doba rezerva a kupující není schopen dodržet ustanovené podmínky, rezervační poplatek propadne protistraně. Smluvená částka by měla být náhradou za ztrátu spojenou s pozastavením nabídky nemovitosti. Pokud nedodrží podmínky rezervační smlouvy prodávající, kauce bude v plné výši vrácena kupujícímu.

Vždy je důležité vědět, s kým zájemce o nemovitost uzavírá rezervační smlouvu. Pokud smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, většinou nenastane s případným vrácením kauce problém. Poměrně často za stranu prodávajících jedná realitní kancelář, u které je kauce složena. Bohužel zájemce o nemovitost často neprověřuje danou realitní společnost tak důkladně, jako kdyby ji svěřoval svou nemovitost k prodeji. To však může být chyba. Právě s neseriózní realitní kanceláří může mít kupující velký problém. Makléř se sice při složení kauce kupujícímu zavazuje, že nebude dál nemovitost nabízet, to ovšem za špatné komunikace mezi realitní kanceláří a prodávajícím může v krajním případě skončit až prodejem jinému zájemci. Později může být také problém s vyplacením kauce zpět. Pokud zájemce o nemovitost pochybuje, měl by raději požadovat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

Rezervační smlouva je závazek pro kupujícího i prodávajícího. Ve velké většině tento příslib budoucího prodeje končí úspěšným obchodem. Na to se však ani jedna strana nesmí spoléhat a je potřeba si všechny náležitosti ve smlouvě řádně zkontrolovat.

Lenka Doleželová

odebírat zprávy