Vybíráte nové bydlení? Legislativní novinky, o kterých byste měli vědět

Vybíráte nové bydlení? Legislativní novinky, o kterých byste měli vědět

5.4.2016 - Trh s úvěry na bydlení dlouhodobě sledujeme a součástí našeho monitoringu jsou schvalovací procesy dalších důležitých předpisů, které trh mohou zásadně ovlivnit. Jaké novinky se chystají, kdy budou účinné a co můžeme od nové legislativy očekávat?

Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele
Zákon implementuje směrnici o úvěru pro spotřebitele a přinese zásadní změny v regulaci všech subjektů zapojených do zprostředkování a poskytování spotřebitelských a hypotečních úvěrů. V poslanecké sněmovně proběhlo 1. čtení, při kterém poslanci naznačili možné pozměňovací návrhy, např. v oblasti limitu pro sankce a smluvní pokuty, dalších důvodů pro předčasné splacení úvěru bez poplatku (prodej nemovitosti) a do jaké míry má zákon dopadnout na stávající smlouvy.  Jasnější představu o finální podobě textu zákona proto budeme mít po projednání zákona v Rozpočtovém  a Ústavně právním výboru a po 2. čtení, které by mělo být na další schůzi poslanecké sněmovny v polovině dubna. Zákon dle původního záměru a dle evropské hypoteční směrnice měl být touto dobou již v platnosti. Faktické nabytí účinnosti z důvodu zpoždění legislativního procesu není možné očekávat dříve jak v polovině roku. 
 
Úvěry pro mladé do 36 let (Program 600)
Program na podporu pořízení bydlení osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, jehož maximální výše může dosáhnout 600 tis. Kč, maximálně však 50 % nákladů souvisejících s pořízením bydlení. O vyčlenění prostředků již rozhodla vláda. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nyní musí připravit finální text, který nabude účinnosti vyhlášením ve sbírce zákonů. Žádost o úvěr bude klient následně podávat u Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), který je bude vyřizovat dle data podání do doby, než budou vyčerpány prostředky.

Novela zákona o dani z nabytí nemovitosti
Dle návrhu by měl být poplatníkem daně kupující (dosud je jím prodávající). Návrh počítá i se zrušením ručení za úhradu daně a obsahuje další změny týkající se například osvobození novostaveb. Očekáváme, že v 2. čtením budou v Poslanecké sněmovně načteny pozměňovací návrhy, např. osvobození obcí od daně. Pokud by byla novela schválena, mohla by nabýt účinnosti do poloviny roku.

Kromě výše zmíněných oblastí sledujeme také zvažované změny týkající se vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu pro stavbu RD a poplatku za něj, návrh novely zákona o platebním styku zavádějící právo občana na základní platební účet, zárodky návrhu zákona o realitním zprostředkování a všechny další důležité první normy, které mohou zásadním způsobem ovlivnit prostředí trhu s bydlením.

Luboš Svačina

odebírat zprávy