Jak na prodej bytu s hypotékou?

Jak na prodej bytu s hypotékou?

4.4.2016 - Financování bytu úvěrem je dlouhodobý závazek. Někdy však vybraná nemovitost přestane majiteli vyhovovat nebo musí vyřešit nenadálé finanční problémy. Pak je nutné nemovitost prodat i s hypotékou. Prodej nemovitosti zatížené úvěrem je složitější, avšak v současné době čím dál častější. Jak musí prodávající postupovat?

S prodejem bytu s hypotékou musí souhlasit především banka. Pokud má současný majitel nemovitosti již smluveného kupujícího, musí bance předložit návrh kupní smlouvy a návrh dohody o převzetí dluhu. Dříve než banka rozhodne o smluvním převzetí dluhu, musí také kupující předložit dokumenty, které ověří jeho bonitu. Jedná se zejména o podklady týkající se příjmu a další dokumenty, které běžně předkládá žadatel o úvěr.

Jen výjimečně se stává, že by se obchod neuskutečnil z důvodu nedoložení bonity kupujícího. Pokud tedy banka vydá písemně kladné vyjádření a stanoví, za jakých podmínek může nový klient převzít dluh, nic nebrání převodu nemovitosti. Po dohodě obou stran se z kupní ceny odečte výše nesplacené hypotéky a rozdíl kupující uhradí prodávajícímu. Po přepisu nemovitosti na katastru začne nový majitel dluh splácet.

Druhou variantou, jak prodat nemovitost zatíženou úvěrem, je předčasné splacení hypotéky. Kupující složí kupní cenu za nemovitost a prodávající těmito penězi uhradí celý dluh. K přepisu nemovitosti dojde až po zaniknutí zástavního práva. Nevýhodou jsou samozřejmě penále za předčasné splacení dluhu, které často dosahují vysokých částek. Někdy však kupující dluh převzít nechce a nemusí to být jen v případě, že má danou hotovost. Může se stát, že mu podmínky stávající hypotéky nevyhovují, proto si vyřídí svůj úvěr a poté složí celou částku.

Pokud se majitel chce vzdát své nemovitosti bez nutnosti okamžitého získání finančních prostředků, může být pro něj vhodná varianta pokrytí splátek pronájmem. V takovém případě by se měl poradit se svou bankou, zda to podmínky jeho hypotéky dovolují.

S prodejem nemovitosti financované úvěrem se můžeme setkat již běžně. Zatížení hypotékou nijak nesnižuje hodnotu nemovitosti a pro zkušeného realitního makléře je takový obchod běžnou praxí. Strach z realitního obchodu tohoto typu by neměl mít majitel ani kupující.

Lenka Doleželová

odebírat zprávy