Průměrná cena bytů v České republice zaznamenává další pokles

Průměrná cena bytů v České republice zaznamenává další pokles

1.5.2009 - Průměrná cena bytů v České republice se dle údajů realitních portálů www.realitycechy.cz a www.realitymorava.cz snížila oproti minulému měsíci o 2,35%. Za období září 2008 až květen 2009 činí pokles již 8,93%. Pokud by se meziroční pokles cen bytů udržel pod 10% nebyla by situace v České republice nikterak dramatická v porovnání s vývojem cen nemovitostí v USA. 

                         Česká republika byty celkem


Česká republika – nejvíce ztrácí byty 3+1 a větší

Podíváme-li se na jednotlivé části ČR, tak můžeme pozorovat opětovný pokles cen u bytů 3+1, které z dlouhodobého hlediska ztrácí nejvíce. Za období březen - duben došlo k poklesu o 0,67%, ovšem za období duben - květen již o 2,43%. Porovnáme-li údaje za období září 2008 až květen 2009 tak zjistíme, že se průměrná cena bytu 3+1 snížila o 10,087%. Oproti tomu nejméně ztratily byty 1+1 (za stejné období pokles o 3,824%). Propady nejsou již tak dramatické jako např. v období říjen - prosinec 2008 kdy došlo k poklesu cen bytů v ČR o 7.977%. S největší pravděpodobností dochází k postupnému zastavení poklesu cen bytů. Tento jev je patrný již v mnoha městech, ve kterých jsme zaznamenali nárůsty průměrných cen. Pardubice (+2,462%), České Budějovice (+4,58%), Ostrava (+0,711%), Olomouc (+2,981%), Kroměříž (+0,784%), Brno (+1,001%) atd.

                          Česká republika byty 1+1                                             Česká republika byty 3+1 
 


Praha – 50% městských částí již  vykazuje nárůst průměrných cen bytů

Stejně tak, jako ve velkých městech ČR, lze pozorovat postupné zastavení propadů cen bytů v Praze.  A to zejména v Praze 9 (+0,776%) a Praze 10 +0,675%, Praha 6 (+2,915%), Praha 4 (+2,008%) a Praha 7 (+3,16%). Ostatní části Prahy stále ztrácí, nikoliv však tak dramaticky jako v minulých měsících. Za období říjen 2008 – květen 2009 jde o nejlepší hodnoty hlavního města.


Porovnání období září 2008 až květen 2009
Z dlouhodobého pohledu zaznamenaly největší ztrátu byty ve všech městech ČR. Nejhůře je na tom Praha, která dlouhodobě vykazovala nejvyšší ceny nemovitostí. Naopak nejlépe je je na tom z větších měst Olomouc, která zaznamenala nejmenší ztrátu (-7,13%). 

V České republice nejde ani tak o razantní propad cen bytů, jak se může na první pohled zdát, spíše o návrat k „normálu. V minulých letech stoupaly ceny nemovitostí v ČR hlavně z níže uvedených důvodů a proto je teď pro mnohé pokles cen tak citelný.


Proč došlo k tak velkému zvyšovaní cen nemovitostí v posledních letech?

V letech 2002 – 2004 se začala zvyšovat poptávka po nemovitostech zejména z obavy vstupu České republiky do Evropské unie. Ve většině zemích došlo po vstupu do EU ke značnému zvýšení cen nemovitostí a právě z tohoto důvodu se spoustu investorů rozhodlo pro pořízení nemovitosti před tímto datem.

Dalším faktorem bylo oznámení zvýšení sazeb DPH na stavební práce z 5% na 9% s platností od 1.1.2008. I tato změna zapříčinila značný zájem o reality v ČR.

Ke všem uvedeným skutečnostem nesmíme zapomínat také na velmi silné ročníky let 1976-1980, které se staly v posledních letech nejčastějšími klienty realitních kanceláří.

Všechny výše uvedené faktory nám v minulých letech způsobily extrémní zájem o nemovitosti, což logicky vyústilo v jejich neúměrné zdražování. Do vleku se bohužel dostaly i staré panelové byty ve špatném technickém stavu, u kterých jsme mohli zaznamenávat extrémně vysoké ceny. Právě tyto byty nyní nejvíce ztrácejí na své ceně a způsobují tak propad průměrných cen bytů v ČR.

Vyjma uvedeného „návratu do normálu“ způsobilo aktuální ochlazení realitního trhu také zpřísnění podmínek získání hypotečního úvěru ze stran bankovních domů. Právě tato opatření jsou jedním z faktorů způsobují pokles cen bytů. Kupující je ochoten akceptovat kupní cenu, ale pokud mu banka neumožní financování v dané výši je mnohdy nucen přimět prodávajícího ke snížení kupní ceny. Uvolnění podmínek pro získání hypotečního úvěru by bylo zajisté jedním z faktorů, který by zpomalil, popřípadě zcela zastavil, snižování cen bytů.

Michal Pich, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy