Program PANEL se rozšíří i na nepanelové domy

Program PANEL se rozšíří i na nepanelové domy

27.4.2009 - Vláda na svém dnešním jednání novelizovala program PANEL. Nově tak dojde k rozšíření státní podpory i na nepanelové domy a k rozdělení míry podpory v podobě dotací na úroky do tří skupin podle rozsahu opravy. Vyšší mírou je podporováno dosažení energetických úspor.

Opravy a modernizace bytového fondu byly Národní ekonomickou radou vlády doporučeny jako vhodný nástroj v době ekonomických problémů,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda. Dotace státu se konečném důsledku podílí na krytí nákladů částkou v rozsahu 15 - 25 %.
 
Podpora je realizována Státním fondem rozvoje bydlení ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou od roku 2001 a je schválena (notifikována) Evropskou komisí. Doposud pomohla opravit cca čtvrt milionu bytů. Ambicí programu je během pěti let opravit dalších 600 tisíc bytů a tím i snížit emise CO2 na úrovni produkce dvou hnědouhelných tepelných elektráren. Podpora je poskytována z národních zdrojů ČR. „Očekáváme, že pomůže k udržení zaměstnanosti vysoce kvalifikovaných stavebních prací v době poklesu stavebních zakázek,“ dodal ministr Svoboda.

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odebírat zprávy