Koupě pozemku v chráněné oblasti

Koupě pozemku v chráněné oblasti

15.1.2016 - Pozemky v chráněných oblastech jsou pro mnoho lidí atraktivní. Lokalita, v které se takové pozemky většinou nacházejí, láká fyzické osoby i podnikatele. Jejich koupě i následná správa však nebývá jednoduchou záležitostí. Na co si dát pozor?

Právě k pozemkům v chráněných oblastech bývá vázáno mnoho druhů zákonných ochran. Některé jsou dané zákonem a nejsou v katastru nemovitostí vyznačeny. Proto kupující nemůže spoléhat na to, že koupí takový pozemek a postaví na něm stavbu, stejně jako na kterémkoliv jiném. Problém může nastat už při samotné koupi. Mnoho prodávajících bohužel netuší, že předkupní právo na takové pozemky má stát. Většinou prodej nemovitosti rovnou zadají realitní kanceláři a zájemce ji pak kupuje v dobré víře, že je vše v pořádku. Taková kupní smlouva může být však později napadena.

"Vlastníci nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a vlastníci pozemků souvisejících s jeskyněmi jsou povinni v případě jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody. Pokud orgán ochrany přírody neprojeví o tyto pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemku písemně závazný zájem, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit," udává  § 61 zákona č. 114/1992 Sb. Právě zákonem o ochraně přírody a krajiny může být později zpochybněna kupní smlouva, pokud prodávající nedodržel podmínky uvedené v tomto paragrafu.

Velký problém je, že právě toto předkupní právo není v katastru nijak vyznačeno a tak lidé kupují pozemky v chráněných oblastech, aniž by tušili, že může být později problém. Pokud by se opravdu stát rozhodl takovou koupi napadnout, jednalo by se o dlouholeté soudní spory a kupní smlouva by mohla být nakonec prohlášena za neplatnou. Pokud kupující vlastní pozemek již delší dobu než 10 let, tak se nemusí ničeho obávat. Zde totiž platí tzv. právo vydržení, které kupujícího chrání. Odpovědnost za škody by ale nesla strana prodávající.

Je nutno podotknout, že takové jednání ze stranu státu či národních parků je spíše výjimečné. Přesto  by právě zájemce o koupi pozemku v chráněné oblasti měl požadovat od prodávajícího doklad, že řádně nabídl pozemek nejdříve státu. Také zde platí pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá.

Lenka Doleželová

odebírat zprávy