Dobrá zpráva pro 650 tisíc obyvatel nájemních bytů

Dobrá zpráva pro 650 tisíc obyvatel nájemních bytů

1.4.2009 - Ve třetím čtení byla poslaneckou sněmovnou výraznou většinou napříč politickým spektrem schválena novela zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Novela umožní ve vybraných městech, kde byl dosavadní nárůst regulovaných nájmů příliš strmý, zvolnit tempo zvyšování nájemného.

Původně zamýšlený poslední, tedy čtvrtý deregulační rok, bude rozložen na roky tři. Jedná se o časový posun z roku 2010 do konce roku 2012, kdy v těchto bytech regulace skončí. Týká se to Prahy, krajských měst mimo Ostravu a Ústí n.L. a měst ve Středočeském kraji nad 10 tisíc obyvatel. „Celkem ve 29 městech ČR, včetně Prahy, tak bude ve zhruba 300 tisících nájemních bytech nájemné zvyšováno sociálně únosnějším způsobem," uvedl ke schválení novely ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda.

 V ostatních místech ČR, kde je nadále většina (cca 60 %) nájemních bytů, zůstává v platnosti dosavadní režim. To znamená, že u nich regulace skončí 31. 12. 2010. V místech s odkladem regulace by mohlo průměrné navýšení nájemného pro rok 2010 po přijetí této novely být na úrovni cca 8 %. Protože jde však o průměr, který má svá maxima i minima, chce ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda apelovat na města a obce, aby se při zvyšování nájemného ve svých bytech - byť i v mezích novelizovaného zákona - držely pro příští rok na úrovni do 10 %.  Na úrovni volného nájemného, mimo regulaci, se uplatňuje dle odhadů cca 180 tisíc bytů převážně v soukromých rukou.


Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odebírat zprávy