Převzetí novostavby jedině s přejímkou

Převzetí novostavby jedině s přejímkou

21. 10. 2015 - Novostavba není vždy zárukou nemovitosti bez vad. Přejímka technického inspektora by měla odhalit všechny možné závady na stavbě či bytu a tím ušetřit kupujícímu starosti s pozdějšími reklamacemi. Nejenže je vše řádně zapsáno v předávacím protokolu, ale kupující také může za jistých okolností trvat na snížení kupní ceny nemovitosti.

Na přejímce novostavby se nevyplatí šetřit. Jakmile kupující jednou podepíše předávací protokol, v kterém nejsou vady na nemovitosti zapsány, proces pozdější reklamace se výrazně stěžuje. Důvěra k firmě, od které vybranou realitu kupuje, není na místě. Vady na novostavbách jsou běžnou praxí také u zavedených společností. Nemusí jít o cíl oklamat zákazníka, ale například mechanické poškození podlahy mají často na svědomí samotní stavebníci nešikovnou manipulací materiálu. Právě takové vady je v budoucnu složité reklamovat.

K přejímce by měl být vždy přizván kvalifikovaný technický inspektor. Pokud kupující vstupuje do rané fáze vybraného developerského projektu nebo si nechává stavět bydlení dle svých představ firmou, měl by inspektora oslovit s dostatečným předstihem. Již několik měsíců před kolaudací nemovitosti by měl inspektor zkontrolovat stav nemovitosti. Mimo jiné ověřuje například skutečnou výměru, požární bezpečnost, domovní instalace, dlažby, obklady, okna a mnoho dalšího. Kontrolou před samotným předáním se dá často předejít vážnějším technickým závadám. Tomuto procesu se říká předjímka.

Ve chvíli, kdy je realita připravena k předání, je potřeba přizvat inspektora také k přejímce. Je nutné provést kontrolu celé nemovitosti. Součástí přejímky musí být samozřejmě důsledně zpracovaný předávací protokol. V případě zjištěných vad se uvádí přesný popis a ideálně fotodokumentace. Většinou se lze hned dohodnout na způsobu řešení reklamace. Někdy jde o příslib opravy či výměny poškozené věci, jindy developerská společnost svolí k snížení kupní ceny. Předávací protokol musí být vždy stvrzen podpisem kupujícího a zástupcem developera či jiného prodejce.

Někdy se může zdát, že při koupě nemovitosti musí kupující absolvovat zbytečně složité řízení plné papírování. Proces přejímky se za zbytečný pokládat rozhodně nedá. Jakákoliv neopatrnost může být vykoupena ještě složitější řešením pozdějších reklamací, které často dopadnou stejně neúspěšně. Proto by měl kupující vždy vynaložit veškeré úsilí k zajištění kvalitní přejímky a zpracování podrobného předávacího protokolu.

Lenka Doležalová

odebírat zprávy