Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje v současné době již 4 782 schválených projektů za 209 miliard korun, financovaných z evropských fondů.

Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje v současné době již 4 782 schválených projektů za 209 miliard korun, financovaných z evropských fondů.

17.4.2009 - Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje v současné době již 4 782 schválených projektů za 209 miliard korun, financovaných z evropských fondů. Jejich celková hodnota přesahuje 90 procent prostředků určených pro ČR za období 2007 - 2008. Počet schválených projektů meziměsíčně vzrostl o 355 projektů, tedy o osm procent. O stejný počet procent se zvedl i objem všech dosud předložených žádostí. Největší podíl na nárůstu počtu schválených projektů vykazují ROP Jihozápad (113 nových schválených projektů), OP Podnikání pro inovace (58), ROP Moravskoslezsko (43) a ROP Severní Morava (40).

Zajímavý stav je v oblasti vyhlašovaných výzev, tedy časově vymezených úseků pro podávání žádostí v jednotlivých operačních programech na určitá témata. Každý operační program se dělí na oblasti podpory s blíže specifikovanými cíly – takových oblastí je v rámci českých OP celkem 222. Ke 4. březnu byly vyhlášeny výzvy už na 199 z nich. Celkově bylo již proplaceno přes 3 miliardy korun.

„Částka tři miliardy korun se zdá v porovnání s celkovým objemem evropských dotací nízká, ale je třeba si uvědomit, že proplácení je vždy až na úplném konci procesu, který zahrnuje přípravu záměru, schvalování a realizaci projektů,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda

Projekty jsou až na výjimky propláceny zpětně - žadatelé nejprve obdrží platbu z českých rozpočtových zdrojů. Český stát si pak sám centrálně refunduje tyto prostředky z Bruselu, a to pouze třikrát do roka. Proto se množství „vyčerpaných“ peněz může zdát nedostatečné. Ve skutečnosti se však čísla opožďují za skutečností.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odebírat zprávy