Jak ovlivňuje poloha firmy její zisky?

Jak ovlivňuje poloha firmy její zisky?

5.8.2015 - Při výběru místa pro sídlo firmy, by měl majitel dbát na blízkost k zákazníkům. Vypovídá o tom nejnovější průzkum provedený společností Regus. Oslovila 19 000 majitelů a vyšších manažerů z celého světa a ptala se právě na vliv fyzické blízkosti firmy k zákazníkům.

Výsledek průzkumu společnosti Regus ukazuje, že jedním z nejdůležitějších faktorů při generování tržeb je právě poloha firmy. Fyzická blízkost sídla firmy či pobočky se zákazníky může ovlivnit zejména udržení klientely. To potvrdilo 80 % dotázaných majitelů a manažerů. Díky blízké vzdálenosti řeší firma také zákaznické problémy velmi rychle, což je při udržení zákazníka velmi důležité.

Právě péče o stálé klienty se může zásadně podepsat na tržbách. Získání nového zákazníka je totiž mnohem nákladnější než udržet stávajícího. Průzkumy uvádí, že pokud si firma udrží o 2% více zákazníků, může to znamenat až 10% snížení nákladů na zajištění zákazníků pro firmu. V tu chvíli už je nárůst zisků znatelný. Někdy majitele firem odrazují počáteční náklady na stěhování či vybudování pobočky, ale z dlouhodobého hlediska se
investice časem vrátí.

Průzkum také poukazuje na možnost rozšíření podniku do zahraničí. Více než polovina dotázaných totiž uvedla, že své produkty nabízejí také v zahraničí. Právě tato část oslovených firem vykazovala větší zisky, než podniky, které se zaměřují pouze na domácí trh. V takovém případě je vhodné zauvažovat nad přesunutím alespoň části pracovníků na místo, kam se chce firma rozšířit.

Lenka Doležalová

odebírat zprávy