Smlouva o smlouvě budoucí kupní: co by v ní nemělo chybět?

Smlouva o smlouvě budoucí kupní: co by v ní nemělo chybět?

30.7.2015 - Zájemce o koupi nemovitosti se musí připravit, že v rámci obchodu ho čeká hned několik smluv k podpisu. Zejména pokud nemovitost bude financovat úvěrem, nevystačí si jen s kupní smlouvou. Jako jeden z důkazů účelovosti použití úvěru vyžaduje banka smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

V případě, že má kupec o nemovitost vážný zájem a potřebuje čas na vyřízení hypotéky, většinou uzavírá s prodejcem smlouvu o smlouvě budoucí kupní.  Tento dokument dává obchodu časový rámec. Písemně tak obě strany stvrzují, do jaké doby uzavřou kupní smlouvu a za jakých podmínek. Aby nevznikly rozpory ohledně stanovených podmínek prodeje, měla by být kupní smlouva přílohou podepsané smlouvy o smlouvě budoucí. Před podpisem by si ji měl kupující i prodávající důkladně přečíst a v případě pochybností se poradit s právníkem. Je třeba velké obezřetnosti stejně jako u všech ostatních dokumentů, které člověk stvrzuje svým podpisem. A co by nemělo ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě chybět?

- Určení předmětu koupě
- Vymezení dohodnuté lhůty k uzavření kupní smlouvy
- Určení kupujícího a prodávajícího
- Povinnosti prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo
- Povinnosti kupujícího zaplatit prodávající smluvenou kupní cenu
- Určení kupní ceny a způsobu platby
- Uvedení smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí
- Ujednání o závazku budoucího prodávajícího, že uvedenou nemovitost v době platnosti smlouvy o smlouvě budoucí nezatíží zástavním právem, věčným břemenem či jiným způsobem

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se řídí ustanovením § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Lenka Doleželová

odebírat zprávy