5 nejčastějších otázek k odpočtům úroků z hypotéky a stavebního spoření

5 nejčastějších otázek k odpočtům úroků z hypotéky a stavebního spoření

16.3.2015 - Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření si můžete odečíst od základu daně. Záměr ministerstva financí snížit limit na 80 000 Kč nevyšel. Stále je možné odečíst až 300 000 Kč. Úspora za celý rok může dosáhnout až 45 000 Kč. Jak na to?

1. Za co si můžu odčítat
?
Možnost odpočtu úroků od základu daně se vztahuje k úvěrům ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrům poskytnutým bankou. Nevztahuje se tedy na hypotéky od nebankovních institucí.

Podmínkou je použití úvěru na řešení bytových potřeb. Zde proto dejte pozor na tzv. americké hypotéky, které sice naplňují podstatu hypotečního úvěru, ale jejich užití v souladu s výše uvedenou podmínkou budete finančnímu úřadu jen složitě dokazovat. V případě tzv. "amerik" proto rozmyslete, zda vám výhoda nedokládání účelu při sjednávání úvěru vyváží riziko ztráty možnosti odpočtu zaplacených úroků.

Úroky je kromě toho možné odečítat i z úvěru na koupi pozemku, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena do 4 let výstavba bytového nebo rodinného domu. Tato skutečnost se následně dokládá stavebním povolením nebo ohlášením stavby. 

2. Kdo si může odčítat?
V případě úvěrů na koupi či výstavbu platí, že osoba uplatňující daňový odpočet z úvěru musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

V případě ostatních účelů - včetně pořízení družstevního bytu - není podmínkou vlastnictví nemovitosti, ale stále platí podmínka trvalého bydlení. Úroky z úvěru si může dokonce odčítat i nájemník, pokud však doloží, že peníze použil na údržbu či rekonstrukci pronajímaného bytu či domu, kde trvale bydlí.

Vždy platí, že osoba uplatňující daňový odpočet musí být uvedena na úvěrové smlouvě jako přímý účastník. Nestačí, že úvěr pouze splácí. 

3. Kolik si můžu odčítat?
Po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč za rok. Plánované snížení limitu na 80 000 Kč bylo nakonec zrušeno. Účastníků na úvěrové smlouvě může být více. V takovém případě může daňový odpočet uplatnit buď jeden, nebo všichni rovným dílem.

4. Jak zjistím výši zaplacených úroků?
Vyčíslení celkové sumy zaplacených úroků ve většině případů zasílají banky svým klientům automaticky a bezplatně na začátku roku. Pokud jste výpis z jakéhokoliv důvodu neobdrželi, kontaktujte svou banku nebo hypotečního makléře.

5. Jak si úroky odečíst?
Odpočtu od základu daně mohou využít zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Odpočet úroků se provádí vždy na konci zdaňovacího období v rámci daňového přiznání (OSVČ) nebo zúčtování daně (zaměstnanci), ke kterým přiložíte vyčíslení výše zaplacených úroků zasílané bankou.

V případě, že odpočet uplatňujete poprvé a vztahuje se k úvěru na pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví je třeba list vlastnictví a kopii úvěrové smlouvy. V případě výstavby je to nejprve stavební povolení nebo ohlášení stavby a po dokončení rovněž výpis z listu vlastnictví. Zaměstnanec může do 15. února požádat o administraci odpočtu úroků svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování mezd nebo může jít cestou stejnou jako OSVČ a podat si vlastní daňové přiznání na finančním úřadě. Kdo vyplňuje daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 sám, bez daňového poradce, musí jej podat (a také daň z příjmů zaplatit) do 1. dubna 2015.
 
Podmínky odpočtu úroků od základu daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Ing. Libor Ostatek, Golem finance s.r.o.

odebírat zprávy