Proč prodávající neakceptují reálné tržní ceny nemovitostí?

Proč prodávající neakceptují reálné tržní ceny nemovitostí?

5.1.2015 - Chování bankovních institucí ovlivnilo mnohé, mimo jiné i trh s nemovitostmi. Pokud je však krizí myšlen pokles cen nemovitostí v posledních letech, je třeba si uvědomit, že právě chování bankovních institucí a jejich nastavená obchodní politika znamenaly i nárůst cen nemovitostí, který předcházel "krizi". Jak zmíněný přístup finančních společností ovlivnil ceny nabízených bytů?

Na začátku současného století byly ještě ceny nemovitostí relativně úměrné a potřeby trhu byly vyrovnané. Banky nastavily tak slabé podmínky k získání půjček, úvěrů a hypoték (aby vydělaly více peněz), že si lidé zvykli žít na dluh.

"Navíc bankovní ústavy vymyslely burzovní kvazi produkt a začaly s hodnotou svých hypotečních portfolií obchodovat na mezibankovním trhu. Nikomu bohužel nedošlo, že kvazi produkt není reálná hodnota nemovitostí, na nichž mají banky zástavní práva," dodává Michal Souček, jednatel společnosti QARA. Nemovitosti stárnou, potřebují údržbu a navíc ekonomický růst, aby byla zachována platební způsobilost, koupěschopnost nebo rovnováha nabídky a poptávky. Ta zmizela, banky se proto propadly do obrovských ztrát. Uvědomily si, že není dobré půjčovat každému jen proto, aby si splnily své interní kvóty. Změna finanční politiky měla vliv i na společnosti, které zaměstnávaly spoustu lidí s úvěry, půjčkami, hypotékami. Firmy začaly propouštět, zvyšovala se nezaměstnanost a nabídka výrazně převyšovala poptávku.
 
"Ale i přesto je třeba si uvědomit, že jsme se v současné době dostali zpět k „normálním cenám“, za které se nemovitosti prodávaly před zmíněnou krizí. Dostali jsme se do „normální situace“, na niž jsme již po pár letech tak lehce zapomněli. Bohužel to vše vedlo k tomu, že lidé, kteří kupovali nemovitosti během let 2001-2006 většinou prodělali, protože dnes za svou realitu obdrží nižší (opět „normální“) kupní cenu oproti době, kdy bydlení pořizovali," vysvětluje Michal Souček.

Na realitních portálech realitycechy.cz a realitymorava.cz je zveřejněn vývoj průměrných cen bytů od září roku 2008, kdy střední nabídková hodnota tohoto typu bydlení činila 2 259 370 Kč. Již v prosinci téhož roku tato klesla na 2 099 509 Kč (pokles o 7,08 %). Během dalších let se výkyv ještě zvětšil – ponížení na 1 680 801 Kč (červen 2010). Od následujícího měsíce se začala průměrná nabídková cena všech typů bytů zvedat až na 1 825 549 Kč (prosinec 2014). 

I přes pozvolný návrat k předkrizovým hodnotám je dnešní trh samozřejmě poznamenán neochotou prodávajících akceptovat reálné tržní ceny, které se na dané místo a dobu výrazně změnily oproti minulosti.

Hana Muchová

odebírat zprávy