Jak využít opuštěné a zanedbané lokality? Inspiraci lze najít u mnoha projektů

Jak využít opuštěné a zanedbané lokality? Inspiraci lze najít u mnoha projektů

29.12.2014 - V České republice se nachází mnoho nevyužitých a zanedbaných prostor, tzv. brownfields. Řada těchto lokalit představuje určité kulturní a architektonické dědictví, je proto vhodné je zachovat a regenerovat. Úspěšnými příklady mohou být následující projekty.

Až stovky lidí mohou získat zaměstnání v průmyslové zóně Dukla Industrial Park v areálu bývalého Dolu Dukla v Havířově-Dolní Suché. V současné době jsou prostory o rozloze 34 ha připraveny pro investory. Areál je situován na dobře dopravně dostupném místě a s plně kapacitní inženýrskou sítí.

Dukla Industrial Park je určen pro lehký průmysl, administrativu či výzkum a vývoj. Centrální část průmyslové zóny nabídne prostory pro občanskou vybavenost, např. malou pekárnu, restauraci, kiosek apod. Cílem je také zpřístupnit areál pro sportovní a rekreační účely a vytvořit kultivované prostředí s vysokým podílem zeleně. V plánu je umístit malou expozici těžební éry, která bude kromě vzpomínky na hornickou činnost připomínat tragickou událost z roku 1961, kdy zahynulo 108 horníků. 

Vznikají nové městské části
Na místě bývalého vodního mlýna ze 14. století a později uhelného dolu Karolina vznikl multifunkční areál Nová Karolina. Nyní zde stojí nákupní a zábavní centrum, rezidence a administrativní prostory. Přestavbou dvou kulturních památek, tj. Elektrocentrály a Ústředny, vznikl moderní prostor Trojhalí Karolina určený pro sportovní, kulturní a společenské účely.

Na území bývalého továrního areálu Milo v Olomouci vyrostla obchodní galerie Šantovka, která byla již několikrát oceněna. Poslední získaný titul je Stavba roku 2014 a byl udělen za vytvoření nového městského obchodního bloku se zřetelem k urbanistickým zásahům do městské infrastruktury.

Přeměnu čeká také Rohanský ostrov v Praze. Z tohoto typického brownfieldu má vzniknout nová městská čtvrť Rohan City, která nabídne byty, obchody nebo kanceláře. Záměrem je vybudovat ekologické a komfortní bydlení obklopené pásem zeleně, vodními plochami a řadou míst k relaxaci. Projekt je umístěn na rozhraní Karlína, Invalidovny a Libně, v těsném sepjetí s Vltavou a výhledem na Pražský hrad. Začátek výstavby je naplánován na rok 2015.

Prostředí pro kulturní a volnočasové aktivity
Příkladem uplatnění nevyužitých prostor je rovněž revitalizace 14. a 15. budovy bývalého továrního areálu firmy Baťa. V architektonicky cenných etážových budovách ze 40. let vznikly prostory pro tři kulturní instituce: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, která je největší knihovnou ve Zlínském kraji.

Markéta Szarowská

Foto: Galerie Šantovka

odebírat zprávy