Nemovitosti v exekuci a oddlužování. Jak to u nás funguje?

Nemovitosti v exekuci a oddlužování. Jak to u nás funguje?

2.12.2014 - Vzhledem k tomu, že čísla hovoří  jasně, podívali jsme se na statistiku Ministerstva spravedlnosti, která se zaměřuje na problematiku exekucí. Podle ní se počet takto zatížených nemovitostí zvýšil. V loňském roce jich bylo evidováno 565 011, v letošním roce 667 030. Z uvedených hodnot je patrný nárůst, a to ve výši 18,06 %.

Mnoho společností, nejen z realitní oblasti, se dnes věnuje řešením nemovitostí v exekuci, oddlužování a dražbám.  Ať už je to forma půjček dlužníkům, kdy se ze zapůjčené sumy uhradí kompletní dluh a nemovitost se následně prodává očištěná za tržní cenu, nebo rovnou výkup dané nemovitosti.  Z výnosů z prodeje je uhrazena půjčka a původní dlužník je bez závazku.

"Pokud se již člověk dostal do dluhů, které zatížily jeho nemovitost a je na něj uvalena exekuce, tak doporučuji řešit situaci co nejdříve. Nenechal bych to dojít k prodeji objektu formou dražby,“ uvedl Martin Ďuriš, ředitel společnosti MM investiční. „Je to v podstatě jednoduchá matematika. V případě vyplacení dluhu v této fázi a následně prodejem čisté nemovitosti za tržní cenu získá dlužník vyšší finanční obnos na vyplacení dluhů, než pokud nemovitost nechá vydražit. Výše ceny v dražbě činí 2/3 odhadní ceny nemovitosti, to znamená patrný rozdíl ve výnosu z prodeje," vysvětluje Martin Ďuriš.

V České republice je problém, že se na dlužníka nahlíží jako na oběť, která vlastně za nic nemůže. Existují případy, kdy dluh vznikl v podstatě neoprávněně, ale drtivá většina případů je naprosto transparentní – jedinec nezvládl svou finanční situaci. Lidé si často neuvědomují, že čím dřív dluh vyřeší, tím je to bude stát méně peněz.

Jak se dostat k nemovitostem v exekuci, včetně možností financování 
Pro realitní kanceláře existuje několik způsobů, díky nimž se mohou dostat k objektům zatíženým exekucí. Nejjednodušší je, když přijdou klienti s žádostí o pomoc sami. Další zdroj představují systémy, které sledují vzniklé exekuce. "Naše společnost například používá monitoring Exekucí a monitoring Dražeb od společnosti ADOL Group, což u nás představuje velmi využívaný zdroj potřebných informací," dodal Martin Ďuriš, ředitel společnosti MM investiční.

Když už realitní kancelář získá tuto specifickou realitu do správy, jak ji vykoupit? Jedna z variant jsou vlastní zdroje. Pokud však finanční prostředky nejsou, nebo je realitní kancelář nechce používat na tyto obchody, poskytují specifické společnosti (např. Nalia a.s. ze skupiny ADOL Group) podporu v podobě úvěru. Tím dojde k očištění nemovitosti, realitní odborník následně exkluzivně prodává nemovitost.

Jak již bylo uvedeno. Čím dříve se začne vzniklý problém řešit, tím lépe. Není dobré nechávat řešení tak závažných situací na poslední chvíli.

Hana Muchová

odebírat zprávy