Územní plán: Změny území pro potřeby současné i budoucí generace

Územní plán: Změny území pro potřeby současné i budoucí generace

11.11.2014 - Ústav územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR má připraveny principy a pravidla územního plánování, jejichž obsahem jsou odborné stati týkající se problematiky územního plánování. Součástí tohoto dokumentu je část věnovaná bydlení, neboť se jedná o jednu z nejdůležitějších a nezastupitelných funkčních složek při přípravě rozvoje města či obce.

Současná situace bydlení v České republice je postavena na diferenciaci společnosti. Majetní lidé si nechávají stavět luxusní rodinné domy/vily. Často investují i do výstavby nájemního bydlení, kde se požadavky a nároky zájemců o tento typ bydlení liší. V roce 1961 činila obytná plocha 10,5 metrů čtverečních na jednu osobu, o 50 let později to bylo lehce přes trojnásobek, tzn. 32,5 metrů čtverečních. Z údajů Českého statistického úřadu je patrné, že lidé dnes upřednostňují větší obytný prostor.

Neobsazená prostranství měst se zastavují developerskými projekty, na větších plochách potom vznikají nové obytné čtvrti. K tomu je zapotřebí stavební povolení, které je vydáno v případě, že plánovaná stavba bude splňovat podmínky územního plánu.

Olomouc: Tisíce hodin práce a desítky jednání
Územní plán představuje zásadní dokument při realizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině. Jakákoli plánovaná změna musí být v souladu s územním plánem. V opačném případě nesmí žádný úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení atd. Územní plán si klade za cíl dosáhnout vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a obyvateli dané oblasti.

Například v Olomouci se územní plán připravoval šest let. Úřad územního plánování zahájil přípravy v roce 2006, Zastupitelstvo města Olomouce rozhodlo o dva roky později, kdy pořízení nového územního plánu odsouhlasilo. Zpracovaný koncept byl projednán a na základě výsledků získaných ze zmíněného veřejného jednání byly zformulovány pokyny pro přípravu samotného návrhu. Ten byl představen v lednu loňského roku. Po tomto setkání se nasbíralo 620 námitek a připomínek, které se musely vyhodnotit a prodiskutovat s dotčenými orgány. Po úpravě územního plánu byl tento opět předložen občanům Olomouce. Ti podali 380 připomínek - např. výškové limity budov, výstavba obytných zón, průmyslové plochy. Po jejich vyhodnocení byl návrh územního plánu připraven k vydání, s čímž nesouhlasí některé podnikatelské subjekty. Např. investor stavby Šantovka Tower již podal žalobu na město Olomouc, a to mj. kvůli omezování vlastnického práva. Odpůrců nového územního plánu je hned několik, proto není vyloučeno, že se objeví ještě další žaloby.

Hana Muchová

odebírat zprávy