V Praze na pořízení bydlení nestačí ani 10násobek ročního výdělku

V Praze na pořízení bydlení nestačí ani 10násobek ročního výdělku

5.9.2014 - Úrokové sazby hypoték dál rychle klesají. Podmínky financování pořízení vlastního bydlení tedy nikdy v historii nebyly lepší. Indexy úrovně dostupnosti bydlení se však vlivem nárůstu průměrných cen bytů znovu vyhouply vzhůru. Největší cenový nárůst zaznamenala Praha a Karlovarský kraj. V Praze index návratnosti bydlení je již nad 10násobkem čistého ročního příjmu domácnosti.  

Hypotéky v srpnu zlevnily o další desetinu procentního bodu. Nicméně v návaznosti na nárůst průměrných cen bytů došlo k navrácení míry dostupnosti bydlení na úroveň předchozích měsíců. Titulní index dostupnosti bydlení, vyjadřující jak velkou část čistého příjmu musí domácnost vynaložit na splátku hypotéky, v srpnu vzrostl z 29,8 % zpět na 30,1 %. A ani v meziročním srovnání zatím nepozorujeme výraznější změny. Loni touto dobou index dosahoval hodnoty 30,6 %. Ovšem v porovnání se situací před pěti lety se nyní pohybujeme v diametrálně odlišných podmínkách. V srpnu 2009 činila průměrná cena bytů 2,04 milionu korun a úroková sazba 70% hypoték byla 5,62 %, takže míra zatížení domácností hypoteční splátkou se pohybovala na úrovni poloviny čistého měsíčního příjmu (47 %).

Index dostupnosti bydlení

Dostupnost v regionech
Nárůst celorepublikového indexu byl v srpnu tažen především prudkým zdražením bytů v Praze (+140 000 Kč) a skokovým nárůstem v Karlovarském kraji. Nepatrný nárůst hodnoty indexu evidujeme také ve Zlínském, Libereckém kraji a na Vysočině. 

Karlovy Vary ceny bytů

Ve zbývajících devíti krajích došlo meziměsíčně spíše k mírnému zlepšení dostupnosti bydlení. Výjimkou je Královehradecký kraj, kde průměrné ceny bytů klesly oproti červenci o 50 000 Kč a stejnému období loňské roku dokonce o 260 000 Kč. Index dostupnosti bydlení loni touto dobou dosahoval hodnoty 32,9 %. Nyní je na 26,5 %.

Karlovy Vary Dostupnost bydlení  

Žebříčku krajů podle úrovně dostupnosti vlastnického bydlení dlouhodobě dominuje Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a Vysočina. Ve všech 3 krajích se se míra zatížení domácností hypoteční splátkou pohybuje v posledních 6 měsících pod hranicí 20 %, tedy jedné pětiny čistého ročního příjmu.

Index návratnosti bydlení (INB)
Index návratnosti bydlení vyjadřující kolikanásobek čistého ročního příjmu musí průměrná česká domácnost vynaložit na pořízení bytu v předem definovaném standardu. Do výpočtu tedy nevstupují náklady na financování pořízení bydlení. V srpnu index vzrostl z 4,62 na 4,7. Jinak řečeno, průměrná česká domácnost musí nyní statisticky na pořízení bytu v ceně 1,8 mil. Kč (průměr ČR za všechny byty) vynaložit zhruba 4,7násobek ročního příjmu.

Index návratnosti bydlení

Ve statistikách návratnosti bydlení se samozřejmě projevil prudký nárůst cen v Praze takže návratnost bydlení zde v srpnu přesáhla hranici 10násobku. V Praze se na této úrovni index pohyboval naposledy v červnu 2009. 

Index návratnosti Praha

Mezi regiony s nejlepší návratností bydlení dlouhodobě patří Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a Vysočina. Na opačném konci je potom podobně jako v případě indexu dostupnosti kromě Prahy také Olomoucký a nově Karlovarský kraj.

Míra dostupnosti bydlení je základním ukazatelem pro dosažitelnost pořízení vlastního bydlení. Náš projekt přináší okamžité informace o rozdílné míře dostupnosti bydlení nejenom v jednotlivých krajích ČR, ale rovněž podle velikosti pořízeného bydlení. Projekt je unikátní rovněž tím, že vám podáváme informace o tom, jak se index meziměsíčně mění. Projekt dostupnosti bydlení je společným projektem společností EuroNet Media s.r.o. a Golem finance s.r.o.

Dosupnosti bydlení 70, 85, 100 - vyjadřuje v %, kolik činí splátka hypotéky k čistým měsíčním příjmům domácnosti v daném kraji či celorepublikově.

Index návratnosti - vyjadřuje v letech, za kolik let se mi vrátí nákup vlastnického bydlení, pokud by domácnost všechny své čisté příjmy vložila do nákupu bytu. Jde tedy o poměr ceny bytu a čistého ročního příjmu domácnosti.
LTV (loan to value ration): Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.

Luboš Svačina

odebírat zprávy