Inspekce nemovitosti pomáhá snížit rizika nákupu domu či bytu

Inspekce nemovitosti pomáhá snížit rizika nákupu domu či bytu

1.9.2014 - Pojem inspekce nemovitosti je označení pro odborné prověření domu či bytu s cílem minimalizovat rizika, která jsou spojena s nákupem nemovitosti. Během inspekce dochází k posouzení technického stavu objektu, od čehož se následně odvíjí skutečná hodnota nemovitosti. Pokud jsou zjištěny určité závady, ušetří tato služba peníze za budoucí neplánované opravy. Na důležitost inspekce kupovaného bydlení upozorňuje Realitní komora České republiky.

Inspekci nemovitosti ocení nejen kupující, ale také prodávající či realitní makléři. Pro poptávajícího představuje služba určitou pojistku, že nebude muset vynaložit nečekané výdaje za škody, které vznikly před uskutečněním obchodu. V případě nových domů nebo bytů pomáhá inspektor s převzetím nemovitosti od developera či realizační firmy, díky čemuž se může majitel vyhnout nepříjemnostem s případnými reklamacemi.

Protokol o odborném prověření nabízené nemovitosti je pro prodávajícího nebo realitní kancelář konkurenční výhodou. Rovněž developeři mohou službu využít, a to když přejímají stavby od realizační firmy. V případě objednání inspekce po rekonstrukci je možné zjistit, zda najatá firma odvedla svou práci kvalitně.

Službu realizuje certifikovaný odborník
Inspekci nemovitosti provádí certifikovaný pracovník, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb. V daném objektu dochází k posouzení až 200 položek. Zákazník následně obdrží odbornou zprávu, která mu je nápomocná ke správnému rozhodnutí. Zpráva poskytuje seznam všech zjištěných vad včetně postupu jejich odstranění a rozpočtu na tyto nezbytné opravy. Neméně důležitou součástí je odhad prodejní ceny nemovitosti.

Na stanovení ceny služby se podílí několik faktorů - velikost posuzované nemovitosti, náročnost inspekce, druh nemovitosti nebo typ požadovaných měření. Každý inspektor nebo společnost si ceník určuje samostatně. Na českém realitním trhu je možné inspekci pořídit zhruba od 5 000 Kč do 25 000 Kč. V současné době nemá inspekce speciální právní úpravu, její reálné využití se řídí občanským zákoníkem. Při výběru dobrého inspektora nemovitostí může posloužit doporučení známého, reference na internetu nebo členství v Asociaci inspektorů nemovitostí.

Markéta Szarowská

odebírat zprávy