Kupujete nebo prodáváte realitu? Katastr nemovitostí je důležitým zdrojem informací

Kupujete nebo prodáváte realitu? Katastr nemovitostí je důležitým zdrojem informací

6.8.2014 - Katastr nemovitostí poskytuje řadu důležitých údajů o pozemcích, vybraných stavbách i o jejich vlastnících. Je tedy nezbytnou institucí při prodeji nemovitosti v České republice. Soubor informací v něm obsažený zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení jednotlivých realit. Jeho důležitou součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. 

Petr Baránek z RE/MAX Reality Servis Opava připisuje katastru nemovitostí dvě role. Nejprve je to role informační, kdy prodávající i kupující získá prostřednictvím Listu vlastnictví nespočet informací o projednávající nemovitosti, o způsobu jejího nabytí a omezení dispozičních práv. "Prodávající potřebuje List vlastnictví k vyhotovení kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy. Pro prodávajícího představuje List vlastnictví potvrzení o oprávněnosti prodávající osoby a o nezamlčení závažných omezení dispozičních práv," vysvětluje Petr Baránek.

Dále plní katastr nemovitostí roli právotvornou. Jakmile dojde k uzavření kupní smlouvy, je nutné předložit na katastrálním úřadě tzv. Návrh na vklad vlastnického práva, což znamená, že je do katastru nemovitostí doložen údaj o změně vlastníka způsobem popsaným v kupní smlouvě. V případě financování nemovitosti hypotečním úvěrem je podán Návrh na vklad zástavního práva. Díky tomuto úkonu má banka poskytující úvěr záruku, že jsou její peníze zajištěny danou nemovitostí. Pokud dojde k porušení smluvních podmínek, tato nemovitost připadne bance.

Informace obsažené v katastru nemovitostí jsou přístupné veřejnosti, a to na katastrálních pracovištích nebo na webových stránkách Státní správy zeměměřictví a katastru. Upravovat údaje však smí pouze majitel nemovitosti, osoba jím zplnomocněná či instituce stanovené zákonem. Veškeré potřebné údaje mohou poskytnout úředníci katastrálních pracovišť, popř. zkušený realitní makléř, který dokáže vyřídit všechny nezbytné kroky vztahující se ke katastru nemovitostí.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) obsahuje popisné a lokalizační údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových prvcích, adresách a jejich vzájemných vazbách. Zároveň RÚIAN zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Je to jediný registr, který vede také nereferenční údaje, jimiž jsou "technickoekonomické atributy" budov - počet podlaží, výměra, připojení na plyn, vodu, kanalizaci, způsob vytápění atd. Spolu s Registrem obyvatel, Registrem osob, Registrem práv a povinností tvoří RÚIAN systém základních registrů veřejné správy ČR.

Markéta Szarowská

odebírat zprávy