Tunel Blanka sníží nehodovost v PRAZE a ušetří řidičům tisíce korun

Tunel Blanka sníží nehodovost v PRAZE a ušetří řidičům tisíce korun

29.1.2009 - Výstavba Tunelu Blanka, která probíhá v hlavním městě je jednou z nejsledovanějších a největších staveb poslední doby. Její dopady obyvatelé města pociťují již dnes, především v podobě různých uzavírek a dopravních omezení. Kromě faktu, že tunel Blanka, který bude navazovat na již současně zprovozněný tunelový komplex Strahovského tunelu a Mrázovky, výrazně zkrátí jízdní dobu průjezdu Prahou a zkvalitní cestování, přinese tato stavba i jiná pozitiva pro obyvatele Prahy. ´

Celá trasa Blanky je dlouhá cca 6,5 km. V budoucnu by tuto komunikaci mělo brázdit více než 50 000 motorových vozidel v běžném pracovním dnu. Ročně by tak měly automobily tunelem Blanka urazit více jak 103 milionů kilometrů. Statistiky dopravních nehod v Praze ukazují, že na 1 milion najetých kilometrů je na běžné pražské silniční síti ročně 5 až 6 nehod. Na kvalitních komunikacích typu městského okruhu je tento počet nehod však až o 35% nižší. Při zprovoznění celého tahu Malovanka – Troja a tedy převedení dopravy z přetížené a nevyhovující uliční sítě na kvalitní komunikaci, bude tak každým rokem na pražských silnicích o 413 nehod méně. To může představovat 5 dopravních nehod s těžkými následky, 33 nehod s lehkými následky a ve zbytku se jedná o ušetření škod za drobné karamboly vzniklé nepozorností řidičů.

Další tisíce korun řidiči ušetří díky tomu, že budou Prahou projíždět plynuleji bez zastavovaní na světelných křižovatkách, nutností rozjíždět se a poté ihned zastavovat. Průměrná spotřeba v Praze dosahuje v normálním provozu cca 8 litrů na 100 kilometrů. Při plynulém provozu se běžně dosahuje úspory spotřeby paliva až 10%. Plynulejší dopravou, kterou tento projekt umožňuje, se docílí roční úspory až 600 tisíc litrů paliva ročně. V řeči peněz řidiči ve svých peněženkách mohou mít ročně o 25.600.000 Kč více než kdyby by brázdili ulice Prahy na běžných komunikacích. 

   

   
 
Zdroj a foto: tunelblanka.cz

odebírat zprávy