Jak využít nízkých úrokových sazeb?

Jak využít nízkých úrokových sazeb?

10.3.2014 - Úrokové sazby na rekordních minimech jsou brzdou, ale zároveň i příležitostí pro zajímavé produktové inovace. Jaké zajímavé novinky banky představily v loňském roce a s čím by mohly na trh vstoupit letos?

Inovační cyklus se díky rekordně nízkým úrokovým sazbám téměř zastavil. Kolbištěm, kde se banky střetávají se svou nabídkou hypoték, se stala především cena úvěru – výše úrokových sazeb a poplatků. Což se přeneseně promítá v minimu zásadnější produktových či procesních inovací. Při porovnání nákladovosti vývoje nového produktu a stávající úrovni cen a zohledněním životnosti hypotéky, která se díky refinancování rok od roku zkracuje, totiž berou jakékoliv inovační aktivity velice rychle za své.

Za celý loňský rok jsme v rámci pravidelného monitoringu cenových, produktových a procesních inovací zaregistrovaly 3 zásadnější úvěrové inovace. Pravděpodobně největší přidanou hodnotu z pohledu klienta nabízí Rádcova hypotéka od Raiffeisenbank. Banka v rámci této služby nabízí klientům poradenství při výběru nemovitosti, vyhodnocení technického stavu nemovitosti, poradenství se smluvní dokumentací. Koncept této služby je postaven jako bezpoplatkový, kdy odměna za služby rádce vyplývá z vyjednané slevy z pořizovací ceny, což je jedna z hlavních služeb, kterou Rádcova hypotéka nabízí. Do určité částky je tato odměna dána fixně, nad tuto hranici se o uspořenou částku procentuálně dělí klient a rádce.

3 tipy na inovace
Období nízkých úrokových sazeb však nabízí optimální prostředí pro nabídku produktu, díky kterému klient bude těžit ze stávajících nízkých sazeb po co nejdelší dobu splatnosti hypotéky a bance poskytne příležitost pro navázání dlouhodobějšího vztahu s klientem. V tomto směru vidíme 3 zajímavé příležitosti. 

Interest-only hypotéka
V případě této hypotéky klient platí buď po časově omezené období, nebo do konce po celou dobu splatnosti úvěru pouze úroky z dlužné částky a jistinu buď začne anuitně splácet po uplynutí smluveného období, nebo jistinu uhradí jednorázově. Tato hypotéka je zajímavá jednak pro klienty, kteří si chtějí odečíst z daní co největší sumu úroků. Za druhé pro klienty, kteří chtějí a umějí využít stávajícího prostředí nízkých úrokových sazeb úvěrů a volné prostředky raději investují, než aby je použili na splátku jistiny. A třetí skupinou jsou klienti, kteří potřebují překlenout určitou situaci nebo časové období. Např. při výpadku příjmu jednoho z manželů na rodičovské dovolené a předpokládají, že úvěr budou plně splácet, až budou oba opět vydělávat. V období výstavby se tento typ splácení osvědčil a je na trhu běžný. Samostatný a propracovaný produkt typu interest only na trhu však zatím chybí.   

Portfolio hypotéka
Další inovací je portfolio hypotéka, která umožňuje kombinaci více typů fixací případně typů úrokových sazeb (fixní, variabilní) v jedné hypotéce. Tato hypotéka je zajímavá pro klienty, kteří chtějí využít stávajících nízkých sazeb a sazbu by si rádi podrželi na co nejdelší období, ale zároveň si chtějí zachovat určitou míru flexibility. Modelová hypotéka by mohla vypadat například tak, že polovinu částky bude úročena úrokovou sazbou s delší fixací (5 let, 7 let, 10 let) a polovina plovoucí úrokovou sazbou s možností předčasného splacení, kdykoliv a bez sankce.

Hypotéka s úrokovým stropem
Nejčastěji se tato služba využívá u hypoték s variabilní sazbou, u které díky úrokovému stropu klient získá jistotu, že po celou dobu splatnosti výše úrokové sazby nepřekročí stanovenou výši např. 5 procent. Tuto inovaci jsme v loňském roce na českém trhu zaznamenali, ovšem nikoliv v případě hypotečních bank, ale u Stavební spořitelny České spořitelny, která obdobu úrokového stropu (CAPu) využívá v případě Hypoúvěru.

Krom zmíněných inovací současné období vytváří poptávku po produktech či službách, kdy by si klient mohl stávající úrokovou sazbu zarezervovat dopředu. A to jak v případě nové hypotéky, tak u běžících úvěrů, kdy klientům končí fixace třeba až za rok. Tento požadavek již banky umějí řešit, jen je třeba si o tuto službu říci, nebo využít služeb hypotečního specialisty, který dokáže poradit, jak stávajících nízkých úrokových sazeb využít.

Libor Ostatek

odebírat zprávy