Stavební spořitelny se odrazily ode dna a letos posílí

Stavební spořitelny se odrazily ode dna a letos posílí

21.1.2014 - V naší první analýze roku 2013 jsme očekávali, že stavební spořitelny poskytnou úvěry za 45 miliard korun. Tato predikce se téměř do puntíku naplnila. Celková hodnota loni sjednaných úvěrů dosáhla 44,7 miliardy korun. Rostl i počet nově uzavřených smluv.

Půl milionu nových klientů
Celkově loni stavební spořitelny uzavřely přes 611.000 nových smluv o stavebním spoření včetně navýšení cílové částky. O rok dříve to bylo 580.000. Růst zájmu o smlouvy zaznamenaly tři z pěti spořitelen, pokles zaznamenala Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot. Co se týče úvěrů, produkce stavebních spořitelen loni rovněž rostla.

Spořitelny klientům půjčily bezmála 45 miliard korun
Stavební spořitelny v letošním prosinci poskytnuly úvěry za 3,5 miliardy korun. Celkově od začátku roku hodnota sjednaných úvěrů činí 44,7 miliardy korun. V meziročním srovnání tento výsledek znamená 2procentní nárůst. V porovnání s předloňskými výsledky si nejvíce polepšila Raiffeisen stavební spořitelna, jejíž objem poskytnutých úvěrů meziročně vzrostl ze 7,6 mld. Kč na 9,08 mld. Kč (y/y + 19 %).

Více než 10procentním tempem dále rostla také produkce Stavební spořitelny České spořitelny (y/y + 10,2 %) a mírný meziroční nárůst rovněž zaznamenala Českomoravská stavební spořitelna (+ 1,2 %). Naopak propad produkce za loňský rok vykázala Wuestenrot stavební spořitelna (y/y -25 %) a Modrá pyramida (y/y -23 %). Vývoj tržních podílů na trhu nových úvěrů včetně vyčíslené produkce ilustruje následující graf.

Stavební spoření

Novoroční změny ve stavební spoření
Původní návrhy Ministerstva financí na otevření sektoru stavebních spořitelen univerzálním bankám a vázaností vyplácení naspořené státní podpory pouze na účely související s bydlením nakonec nebyly schváleny. Přesto od nového roku dochází k dílčím změnám ve stavebním spoření, které souvisejí s novým občanským zákoníkem (NOZ).

Největší změnou je postup v případě smrti účastníka, při, přičemž se nejedná o žádnou novinku, pouze z dosud možných řešení bude vše probíhat nyní jediným způsobem a sice ukončením smlouvy zemřelého a jejím vypořádáním. Nově zákon také upřesňuje, nakládání se státní podporou. Ta bude bez požadavku na dodržení minimální doby spoření (6 let) přiznána podle uspořené částky i za kalendářní rok, ve kterém došlo k úmrtí.

Výhled do roku 2014
Stavební spořitelny se v loňském roce několik měsíců potýkaly s nejistotou pramenící z vládních návrhů, které měly systém stavebního spoření výrazně pozměnit. A krom toho čelily také velkému tlaku bank, které chtěly využít rekordně nízkých úrokových sazeb hypoték a snažily se úvěry klientů spořitelen refinancovat. V letošním roce očekáváme stabilizaci prostředí. Stavební spořitelny budou pokračovat v retenčních aktivitách, a to i formou nepopulárních sankčních poplatků za předčasné splacení překlenovacího úvěru a budou hledat cesty, jak redukovat smlouvy s nadstandardním úročením. Na druhé straně očekáváme tendence ve zpřístupnění úvěrů bez nutnosti spoření a růst úvěrového portfolia. Podle našich stávajících odhadů se objem sjednaných úvěrů v roce 2014 bude pohybovat minimálně na úrovni letošního roku, spíše však o několik miliard korun výše. Podrobnou predikci k vývoji na trhu hypoték a úvěrů ze stavebního spoření budeme publikovat v letošním únoru.

 

Libor Ostatek

odebírat zprávy