Když hypotéku, tak jedině s akční cenou

Když hypotéku, tak jedině s akční cenou

13.1.2014 - Podle statistik společnosti GOLEM FINANCE hypoteční banky v uplynulém roce realizovaly 269 akcí spojených s poskytováním hypotéky. Nejčastěji banky lákaly klienty na snížení poplatku za zpracování úvěru.

Rekordní počet akcí

V rámci kvalitního poradenství v oblasti financování bydlení dlouhodobě sledujeme akční nabídky tuzemských hypotečních bank. Ze statistik loňského roku vyplývá, že hypoteční banky za celý loňský rok realizovaly 269 akčních nabídek. Jen pro porovnání: v roce 2012 bylo na trhu realizováno 217 akcí. Nejvíce akčních nabídek v uplynulém roce jsme zaznamenali v případě Hypoteční banky (+ČSOB), České spořitelny a UniCredit Bank. Z následujícího grafu je patrné, že akčních nabídek v posledních letech rok od roku přibývá.  Tento trend je celkem logický. Pro banky jsou hypotéky v tuto chvíli prioritou a bojují o každého klienta. Zostřené konkurenční prostředí se logicky promítá do množství iniciovaných akčních nabídek.

Počet akčních nabídek bank

Největší zastoupení mezi akčními nabídkami měly slevy na poplatku za zpracování – 34 %. Následované akční sazbou (28 %) a slevou na úrokové sazbě (20 %). Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi spočívá v tom, že akční sazba je zpravidla vyhlašovaná bankou plošně. Slevu z úrokové sazby naopak získávají pouze vybraní klienti po splnění bankou daných podmínek (doba splatnosti, fixace, pojištění apod.)

Struktura akčních nabídek hypotéky 2013

Nově od loňského roku jsme začali sledovat také akční nabídky týkající se poplatku za správu úvěrového účtu. Ze 14 monitorovaných bank velká část tento typ poplatku ze svého sazebníku pod tlakem klientů a konkurence odstranila a druhá velká část se rozhodla poplatek klientům odpouštět v rámci akčních nabídek. Procentuálně tento typ akcí se na celkovém počtu podílel 10 procenty. Zbývajících 9 % připadá na další nezařazené akční nabídky, jako jsou například slevy na odhad ceny nemovitosti apod.

Inovace
Zatímco do roku 2006 banky kromě soupeření prostřednictvím ceny sázely také na inovace. V roce 2008 se inovační aktivita bank zastavila. Banky se znovu začaly soustředit na to, co bezpečně umí a o klienty v současnosti soupeří převážně prostřednictvím ceny, o čemž mimo jiné svědčí také rekordní počet akčních nabídek. Méně již banky spoléhají na produktové či cenové inovace. Ačkoliv je pravdou, že zásadní inovace proběhly již v uplynulých letech a je těžké přijít na trh s něčím opravdu novým, trh se stále vyvíjí a inovace mohou bankám přivést nové klienty. 

Počet realizovaných inovací hypoték

V loňském roce považujeme za nejzásadnější dvě inovace. Jednak je to HYPOÚVĚR od Stavební spořitelny České spořitelny, který kombinuje překlenovací a žádný úvěr ze stavebního spoření a kde banka uplatňuje poprvé na našem trhu tzv. úrokový strop (rate cap). Klienti díky této inovaci získávají jistotu, že úroková sazba po sjednanou dobu nepřekročí určitou maximální hranici, která je v případě Buřinky na úrovni 5 % p.a.

A druhou zásadní novinkou, kterou však banka nijak výrazně nekomunikuje, je kombinace variabilní a fixní sazby v rámci jednoho produktu, kterou představila GE Money Bank v souvislosti s uvedením Úsporné hypotéky. 

Inovační potenciál v přímém vztahu banky a klienta je v tuto chvíli podle našeho názoru z podstatné části vyčerpán. Velký prostor pro inovace v tuto chvíli vidíme v oblasti zpracování úvěrů a komunikace s externími zprostředkovateli hypoték. V tuto chvíli téměř 70 % poskytovaných hypoték přichází do bank prostřednictvím makléřských a finančně-poradenských společností.

Luboš Svačina

odebírat zprávy