Černé předpovědi vývoje kvality hypotečního portfolia se v roce 2009 ve Velké Británii nenaplnily

Černé předpovědi vývoje kvality hypotečního portfolia se v roce 2009 ve Velké Británii nenaplnily

16.2.2010 - V posledním čtvrtletí loňského roku realizovaly banky v UK 10.200 zástav, což bylo o 13% méně než ve třetím čtvrtletí 2009 a dokonce o 2% méně než v posledním čtvrtletí roku 2008. Celkově tam bylo realizováno vloni 46.000 zástav, to bylo oproti aktualizovanému odhadu expertů měně o 2.000 nemovitostí.

Rok 2009 nedopadl tak černě jak se na jeho začátku očekávalo, prvotní odhad činil těžko uvěřitelných 75.000 realizací zástav. Nakonec se tento černý scénář nepotvrdil a i přes velmi těžký dopad ekonomické krize v UK narostl počet realizovaných zástav oproti roku 2008 pouze o 15%. To je nakonec dobrý výsledek. Pro letošní rok odhadují experti realizaci 53.000 zástav. Problémy se splácením hypotéky byly v loňském roce u 188.300 hypoték. Měřeno u splátek, které nebyly zaplaceny v řadě 90 dní. Tento počet odpovídá cca 2,5% celkového portfolia hypotečních úvěrů v UK. Odhady byly rovněž pesimistické, očekávaly se problémy u 195.000 hypoték. Letos by měl být problém u 205.000 hypoték.

Ukazuje se, že lidé se (napříč kontinenty) snaží chovat odpovědně a i přes prohloubení ekonomických problémů, nechtějí přijít o střechu nad hlavou. Obdobný postoj je zcela zřejmý i u více než 400 tisíc hypotečních dlužníků v České republice. Banky potvrzují, že podíl klientů s problémem splácení hypoték roste. To je dáno ekonomickou situací, která dopadá na naše domácnosti s hypotékou. Nicméně se nedomníváme, že je důvod k černým scénářům a stejně jako se situace v UK drží stabilně kolem 2,5% podílu problematických hypoték, nepřekročí v letošním roce v ČR tento podíl 2%. V číslech, kdy je v ČR celkem živých více než 400 tisíc hypoték by to znamenalo problémy se splácením u 8.000 hypoték.

Libor Ostatek

odebírat zprávy