Stavební spoření. Proč jej neotevírat univerzálním bankám?

Stavební spoření. Proč jej neotevírat univerzálním bankám?

29.4.2013 - Objem sjednaných úvěrů ze stavebního spoření po třech letech roste. Pozici stavebních spořitelen však bez ustání oslabuje nekončící diskuze o dalších úpravách podmínek fungování stavebního spoření a jeho otevření univerzálním bankám. Přitom role autonomních stavebních spořitelen je v celém systému financování bydlení nezastupitelná a pomáhá vyrovnávat cykly typické pro trh hypoték.

Stavební spořitelny během prvních tří měsíců letošního roku půjčily svým klientům 9,8 miliardy korun, což je o 6 % více než ve stejném období loňského roku a o 10 % než v roce 2011. Z výsledků je patrné, že se stavební spořitelny v novém prostředí extrémně levných hypoték naučily "žít" mají klienty čím zaujmout. Co je však v současnosti největším problémem stavebního spoření, jsou nekončící diskuze o dalších úpravách legislativních podmínek fungování sektoru stavebního spoření, které vnášejí do celého systému nejistotu. Přitom pro stavební spoření, jakožto dlouhodobý finanční produkt, je důvěryhodnost klíčová.

V průběhu května nebo června by měl jít do druhého čtení návrh zákona o stavebních spořitelnách, který ve stávajícím znění přináší tři důležité změny:
• zavádí pro všechny účastníky povinnost prokázat účelové použití státní podpory
• rozšiřuje možnost účelového použití úspor o převod na doplňkové penzijní spoření
• navrhuje rozšířit stavební spoření i do běžných bank

Z našeho pohledu první dvě úpravy dokážou stavební spořitelny absorbovat bez větších potíží a rozšíření účelovosti je podle našeho názoru krok dobrým směrem. Dlouhodobě však vnímáme jako rizikový návrh na otevření systému stavebního spoření univerzálním bankám.

Stavební spoření – štít proti turbulencím
Role stavebních spořitelen je v systému financování bydlení nezastupitelná. Stavební spoření na trhu financování bydlení plní roli zásobníku likvidity, který se osvědčil především v letech hypoteční krize, kdy banky výrazně zpřísnily parametry poskytování hypotečních úvěrů a některé segmenty klientů prakticky přestaly financovat. Na rozdíl od hypotečních bank stavební spořitelny dál pokračovaly v poskytování úvěrů a parametry úvěrů nijak zásadně neupravovaly. Jejich tržní podíl na celkovém objemu sjednaných úvěrů dosáhl v roce 2009 více než 46 procent. Jen pro úplnost: v tuto chvíli úvěry ze stavebního spoření tvoří zhruba jednu čtvrtinu sjednaných úvěrů na bydlení.

Stavební spoření

Za kolik půjčují stavební spořitelny?
Klienti stavebních spořitelen mají zákonem garantováno, že rozdíl mezi úrokem z vkladů a úvěrů nesmí přesáhnout 3 procentní body. Navíc v každé smlouvě musí být uvedena úroková sazba pro úročení vkladů, ale je zde uvedena i úroková sazba, za jakou si bude moci klient v budoucnu (po splnění podmínek poskytnutí úvěru) půjčit. Jedná se tedy o dlouhodobý produkt, financovaných z vlastních zdrojů s jasně danými pravidly stanovování ceny, díky kterému stavební spoření vykazuje mnohem menší volatilitu úrokových sazeb, než oblast hypoték.

Dosavadní koexistence odděleně působících hypotečních bank a licencovaných stavebních spořitelen vykazuje, jak bylo uvedeno výše, mnohem větší odolnost proti turbulencím a vnějším negativním vlivům. Otevření stavebního spoření univerzálním bankám by podle našeho názoru mohlo znamenat prolnutí kontur obou systémů a oslabení pozice stavebního spoření jako stabilizátoru trhu, nebo dokonce jeho zánik. Z výše uvedených důvodů podporujeme zachování stávajícího způsobu autonomního fungování hypotečního byznysu a sektoru stavebního spoření.

Libor Ostatek

odebírat zprávy