Britský hypoteční trh dokazuje, že je jen jedna cesta k oživení. Pochopí to i banky u nás?

Britský hypoteční trh dokazuje, že je jen jedna cesta k oživení. Pochopí to i banky u nás?

25.11.2009 - Na britském trhu dochází k pozitivním přehodnocením a zásadnímu poznání. A to sice, že jediná cesta, jak vyvést hypoteční trh z krize, je cesta, která nejde proti klientům. Po dvou letech od vypuknutí finanční krize, která UK zasáhla velmi silně, banky letos na jaře pochopily, že je potřeba vnímat realitu očima klientů a zásadně snížily úrokové sazby. Úrokové sazby spadly na úroveň mezi 3 až 5%, podle typu sazby a délky fixace.

Tento krok přinesl především pozitivní efekt nejenom pro nové klienty, ale pro miliony klientů s hypotékou neboť jim při refixaci (obnovení končící úrokové sazby) byla bankou nabídnuta nižší sazba a ne naopak, jak se tomu děje právě nyní u nás. Jde o to, že v UK banky pochopily, že situace je skutečně pro klienty vážná a scénář, kdy klient dostal v období ekonomické krize při refixaci vyšší úrokovou sazbu byl pro mnoho klientů počátkem konce splácení hypotéky. Měsíční splátka narostla a navíc zafungovaly nešťastné okolnosti (ztráta zaměstnání…) a problém pro banku byl na světě. Toto se dotklo statisíců klientů. To je situace, o kterou si dnes koledují české banky, v menším měřítku. Jejich tvrzení: „Není čas na snižování sazeb“, lze na první pohled chápat, nicméně po hlubším zamyšlení je to faktické přilévání oleje do ohně. Drtivá většina klientů u nás prochází v tomto roce takzvanou hypoteční šokovou terapií. Proč? Velký objem hypoték byl poskytnut v letech 2005 až 2007 a v tomto období velmi populární tříleté a pětileté sazby byly o 1 až 2% níže. Klient letos s novou nabídkou od banky musí počítat se zvýšením měsíční splátky mnohdy o několik stokorun či tisíc měsíčně, záleží na zůstatku hypotéky. A to v kontextu rizika a hlavně reality ztráty zaměstnání lze mnohdy nazvat šokem.

Co je jasná zkušenost z UK? Snížení sazeb je první krok k obnovení kontroly kvality portfolia neboť se odstranila právě šoková terapie na straně klientů. Ve finále se bankám snížila marže, ale zároveň razantně poklesly náklady na vymáhání pohledávek a realizaci hypotečních zástav. Počátkem roku se odhadovalo, že letos bude v UK realizováno 75 tisíc zástav, dnes už je jasné, že to bude „pouze“ 45 tisíc, což je 0,43% všech hypoték v UK. Podíl nesplácených hypoték (déle než 90 dní) se stabilizoval a dokonce klesá, stabilně se drží v posledních měsících pod 2%, a to i přes fakt, že ekonomika se nezlepšuje. Měli by naši bankéři o svém postoji k úrokovým sazbám přemýšlet? Ano, nepochybně. Bez snížení úrokových sazeb nedojde k oživení trhu. Není to jen o nových hypotečních objemech, ale jde o stovky tisíc klientů, kteří již hypotéku mají. Nelze přece být tak naivní, že se portfolia bank vylepší za situace, kdy je klient vystaven šokové terapii při refixaci hypotéky! Tomáš Baťa před 80 lety řekl: „Když se bankéř začne báti o peníze, musí přece nastat vždycky krize.“ Měl pravdu, jen k tomu dodám: „Není lepší cesty jak recesi prodloužit než hledět si pouze svých zájmů“.

Libor Ostatek

odebírat zprávy