Oživení hypoték nastane v lepším případě v příštím roce.

Oživení hypoték nastane v lepším případě v příštím roce.

18.11.2009 - Za deset měsíců letošního roku poskytly banky v ČR celkem 62,7 mld. Kč hypotečních úvěrů. Je zcela zřejmé, že postupně korigovaný scénář vývoje letošního roku bude naplněn z pohledu objemu v pesimistickém výsledku. Objem letos s nejvyšší pravděpodobností nepřekročí hranici 75 mld. Kč. Oproti loňskému roku bude pokles větší než 35%. Zajímavé je srovnání s vývojem úvěrů ze stavebního spoření, zde nebude pokles tak výrazný jako v hypotékách. Úvěrů ze stavebního spoření bude letos poskytnuto téměř 65 mld. Kč a historicky se tak hodně přiblíží v celkovém objemu hypotékám. Trh financování bydlení (hypotéky a stavební úvěry) dosáhne letos k hranici 140 mld. Kč. Jak je vidět z uvedeného grafu, tak vrcholu dosáhl v roce 2007, kdy bylo dohromady poskytnuto téměř 220 mld. Kč úvěrů. Pro oživení trhu financování hypoték je nezbytné obnovení důvěry klientů v budoucí vývoj a tím i nárůst ochoty se dlouhodobě zadlužit. Naše velmi hrubé analýzy nás vedou k předpokladu, že příští rok by nemělo dojít k dalšímu propadu trhu. Ale to bude záležet na více faktorech, které nyní nejsme schopni přesně odhadnout. Solidnější odhad vývoje příštího roku budeme mít připraven do konce roku.      Zdroj: Ing. Libor Ostatek, GOLEM FINANCE s.r.o.

odebírat zprávy