Oživení hypoték nastane v lepším případě v příštím roce.

Oživení hypoték nastane v lepším případě v příštím roce.

18.11.2009 - Za deset měsíců letošního roku poskytly banky v ČR celkem 62,7 mld. Kč hypotečních úvěrů. Je zcela zřejmé, že postupně korigovaný scénář vývoje letošního roku bude naplněn z pohledu objemu v pesimistickém výsledku.

Objem letos s nejvyšší pravděpodobností nepřekročí hranici 75 mld. Kč. Oproti loňskému roku bude pokles větší než 35%. Zajímavé je srovnání s vývojem úvěrů ze stavebního spoření, zde nebude pokles tak výrazný jako v hypotékách. Úvěrů ze stavebního spoření bude letos poskytnuto téměř 65 mld. Kč a historicky se tak hodně přiblíží v celkovém objemu hypotékám. Trh financování bydlení (hypotéky a stavební úvěry) dosáhne letos k hranici 140 mld. Kč. Jak je vidět z uvedeného grafu, tak vrcholu dosáhl v roce 2007, kdy bylo dohromady poskytnuto téměř 220 mld. Kč úvěrů. Pro oživení trhu financování hypoték je nezbytné obnovení důvěry klientů v budoucí vývoj a tím i nárůst ochoty se dlouhodobě zadlužit. Naše velmi hrubé analýzy nás vedou k předpokladu, že příští rok by nemělo dojít k dalšímu propadu trhu. Ale to bude záležet na více faktorech, které nyní nejsme schopni přesně odhadnout. Solidnější odhad vývoje příštího roku budeme mít připraven do konce roku.      


 

Libor Ostatek

odebírat zprávy