9300 lidí denně vyhledává pomoc s cílem poradit se, jak zvládnout své finanční dluhy

9300 lidí denně vyhledává pomoc s cílem poradit se, jak zvládnout své finanční dluhy

3.11.2009 - 9300 lidí denně navštíví ve Velké Británii organizaci Citizens Advice s cílem získat pomocnou ruku při řešení jejich osobních dluhů. Citizens Advice je dobročinná organizace se 426 kancelářemi po celé Anglii a Walesu, která nabízí poradenství právě ve složitých situacích týkajících se oblasti právní, dluhů a dalších problémů. Tato organizace je nezávislá a existuje již více než 70 let. Právě hluboká ekonomická recese způsobila nárůst problémů dlužníků ve Velké Británii.

Fakta hovoří jasně a nejsou příliš pozitivní: 
• Každých 11,5 minuty je realizována zástava nemovitosti s cílem uspokojit věřitele
• Každou 4. minutu vyhlásí jedna osoba bankrot nebo insolvenci
• 2553 lidí se každý den stane v práci nadbytečnými
• Průměrný dluh na jednu domácnost dosáhl 58.340 Liber (1,7 mil. Kč)

V roce 2008 bylo řešeno více než 40 tisíc nemovitostí formou realizace zástavy. V letošním roce se na trhu UK očekává, že o nemovitosti přijde více než 75 tisíc domácností. Situace v UK je nejhorší za posledních 12 let.

Zatímco zkušenosti v UK jsou dlouhodobé a recese pro ekonomiku i obyvatelstvo není nic nového, u nás čelíme ekonomickému zpomalení většího rozsahu v zásadě poprvé. Situace u nás se však k UK nedá přirovnávat a průběh u nás bude rovněž odlišný, a to především v hloubce a počtu postižených domácností. Dynamika nárůstu dluhu domácností se v letošním roce výrazně přibrzdila. Nicméně na konci srpna dlužily domácnosti v ČR bankám a stavebním spořitelnám celkem 950,8 miliard Kč. Očekáváme, že dluh domácností bude v závěru roku narůstat tempem 8 miliard měsíčně a ke konci roku se tedy přiblížíme k hranici celkového dluhu ve výši 1 bilión Kč. Přepočteme-li výši dluhu na jednu domácnost, pak se dostaneme na konci roku k částce necelých 230 tisíc Kč, tedy průměrný dluh domácnosti v ČR.

Průměrná zadluženost české domácnosti je tedy více než 7 krát nižší než zadluženost britské domácnosti. Toto nelze samozřejmě srovnávat, nicméně jako indikátor je tato hodnota užitečná. Jaký bude další vývoje v oblasti zadlužování domácností nelze přesně předvídat, aktuálním tématem se bez pochyby stává nárůst počtu dlužníků, kteří přestávají splácení finančních závazků zvládat. Vlna nárůstu exekucí, insolvencí, řešení nesplacených pohledávek dorazí a svoji intenzitu dá najevo už začátkem příštího roku. Velkou neznámou je, kdy dojde ke kulminaci a kdy se situace stabilizuje, to může být až v roce 2011, bude velmi záležet na tom, kdy se ekonomika oživí. Výhodou britského trhu je jeho transparentnost a zde budeme v nevýhodě, neboť subjekty na trhu jsou na informace skoupé a ekonomové se budou muset spolehnout na omezené statistiky. Nicméně se domníváme, že situace nebude dramatická a bude zvládnutelná ve zcela jiném měřítku než ve Velké Británii.

Libor Ostatek

odebírat zprávy