Úrokové sazby hypoték na novém minimu

Úrokové sazby hypoték na novém minimu

10.5.2012 - Úrokové sazby hypoték v důsledku jarního soupeření bank klesly o dalších několik setin procentního bodu a prolomily dosavadní historická minima. Výsledkem klesajících úrokových sazeb je zlepšující se dostupnost bydlení a rekordní objemy poskytovaných hypoték, z nichž ovšem stále významnější část tvoří hypotéky sloužící k refinancování předchozích závazků. 

Podle aktuálních statistik dostupnosti bydlení největší pokles nabídkových sazeb zaznamenaly tzv. 100% hypotéky, jejichž průměrná úroková sazba meziměsíčně klesla o dalších 17 setin procentního bodu a zastavila se na 5procentní hladině. O šest setin procentního bodu klesly také indexy GOFI 85 a 70, které měří průměrnou nabídkovou úrokovou sazbu hypoték s LTV do 70 % (resp. 85 %). Hodnota indexu GOFI 70 během uplynulého měsíce klesla z 3,68 % na 3,62 %.

Vývoj úrokových sazeb

Vzhledem k výrazné korelaci mezi vývojem indexu GOFI 70 a trhem respektovaného ukazatele HYPOINDEX, který na základě bankovních dat mapuje vývoj úrokových sazeb skutečně poskytnutých hypoték, podobný vývoj a otočení trendu očekáváme i v případě tohoto indexu. Dokladem provázanosti těchto dvou indexů je výše uvedený graf, ze kterého je patrné, že Hypoindex i GOFI 70 v březnu dosáhly na setinu stejné hodnoty – 3,68 %.

Výsledkem nízkých úrokových sazeb je stále se zlepšující dostupnost vlastnického bydlení. Index dostupnosti bydlení v uplynulém měsíci klesl o další 2 procenta. Pokles evidujeme ve všech měřených kategoriích, přičemž v případě 70% hypoték již propadl až na úroveň 30 %. Přeloženo z řeči čísel, průměrná domácnost v současnosti vynaloží na splacení hypotéky (5fix, 70 % LTV), jejíž výše je dána republikovým průměrem cen bytů, 30 % svých měsíčních příjmů. Přitom ještě před 3 roky to byla více než polovina.

Index dostupnosti bydlení

Podobný trend vykazují také statistiky Indexu návratnosti bydlení (INB), který vyjadřuje, kolik let by domácnost musela spořit všechny své příjmy, aby si mohla pořídit byt s definovanými parametry. Ve většině krajů ČR v uplynulém měsíci došlo ke zlepšení, takže v průměru za celou ČR došlo v dubnu ke zkrácení (v grafu zeleně) průměrné doby návratnosti ze 4,33 na 4,26 let. Žebříčku regionů podle míry návratnosti bydlení dlouhodobě dominuje Ústecký kraj s průměrnou návratností pod dvěma roky. Na opačném konci je hlavním město Praha s návratností 7,41 let. 

Návratnost bydlení

Duben přinesl potvrzení našeho očekávání, tedy pokles sazeb na nové úrokové dno.  Banky aktuálně přicházejí s akčními nabídkami a některé i s dalším snížením úrokových sazeb, proto zachování příznivých úrokových sazeb očekáváme i v druhém čtvrtletí. Další mírný pokles úrokových sazeb sice není zcela vyloučen, zejména u hypoték do 70 % LTV, nicméně tato změna se bude podle našeho názoru pohybovat v řádu setin procentního bodu. Hlubší propad sazeb v tuto chvíli vidíme jako málo pravděpodobný. V souladu s předpokládanou stagnací sazeb lze odvodit, že i dostupnost bydlení se bude ve druhém čtvrtletí pohybovat na velice příznivé úrovni. 

Libor Ostatek

odebírat zprávy