Mírné oživení hypoték ve Velké Británii, u nás jsme v očekávání

Mírné oživení hypoték ve Velké Británii, u nás jsme v očekávání

21.7.2009 - K mírnému oživení hypoték došlo v měsíci červnu ve Velké Británii. Za červen tam dosáhl objem poskytnutých hypoték 12,3 mld. Liber. To je oproti květnu nárůst o 17%, nicméně oproti červnu 2008 je to meziroční pokles o 48%. Přesto jde o pozitivní informaci neboť jak je vidět z níže uvedeného grafu, letošní objem poskytnutých hypoték je v dlouhodobé stagnaci.

Objem poskytnutých hypoték u nás měl každý rok v průběhu prvního pololetí rostoucí tendenci. Z grafu, kde je zachycen vývoj od roku 2006, je patrné, že v letošním roce se situace změnila. Po velmi chudém lednu a únoru, došlo k nadějnému oživení v měsíci březnu. Duben a květen však byly zklamáním, neboť objem nerostl, jak tomu bylo v minulých letech. S napětím očekáváme výsledky června, který patří k nejsilnějším měsícům v roce. Boom hypoték kulminoval v roce 2007. Současná situace je pod vlivem ekonomické recese. Pozitivním faktem je, že úrokové sazby se v letošním roce drží na rozumné úrovni a pro hypotéky do 85% jsou srovnatelné s rokem 2008.

  

Libor Ostatek

odebírat zprávy