I přes součastnou ekonomickou recesi je nárůst hypoték za posledních 5 let ohromující

I přes součastnou ekonomickou recesi je nárůst hypoték za posledních 5 let ohromující

8.7.2009 - Hypotéky začaly svoji novodobou historii v ČR v roce 1995. Letos tedy uzavíráme 15 rok jejich novodobé existence. Podívejme se tedy, jak se vyvíjely z pohledu pětiletých cyklů. První období, od roku 1995 do roku 1999 bojovalo hypoteční bankovnictví o svoji existenci a potýkalo se rovněž s obdobím hospodářské recese v letech 96 až 99.

Bylo poskytnuto pouze 18,8 mld. hypoték v počtu 19.780 kusů. Druhé období, roky 2000 až 2004, bylo zásadní pro vytvoření trhu a prosazení produktu hypotéka jako nástroje pro získání, vylepšení bydlení. Razantně poklesly úrokové sazby, ekonomika se přehoupla do růstu a lidé začali brát hypotéku jako komoditu. Poskytlo se 135,8 mld. hypoték v počtu 117.495 úvěrů. Po těchto létech následuje další pětileté období 2005 až 2009, které, jak můžeme vidět v níže uvedeném grafu, je obdobím hypotečního boomu. Ten skončil v zásadě letošním rokem (pomineme-li extrémní rok 2007), kdy situaci značně ovlivňuje ekonomická recese, přesto však je objem poskytnutých hypoték v posledních pěti letech impozantní. Pro rok 2009 pracujeme s odhadem 85 mld. hypoték, 51.000 kusů, které by se měly letos poskytnout.

Za posledních pět let se poskytne 523,6 mld. hypoték v počtu 322.000 kusů. To je prakticky 4 krát více než v období let 2000 až 2004. V roce 2010 vstupujeme do šestnáctého roku existence hypotečního financování u nás a bude zajímavé srovnat objem poskytnutých hypoték právě za roky 2005 až 2009 a za léta 2010 až 2014. Zásadní vliv bude mít vývoj a doba trvání ekonomické recese, které čelíme. Nicméně, prostor pro hypotéky je v ČR značný. Jedním z hlavních ukazatelů, který to potvrzuje je poměr poskytnutých hypoték k HDP. Tento poměr se u nás bude v letošním roce pohybovat kolem 18%, zatímco průměr vyspělých zemí EU je kolem 40%. Náš potenciál je tedy minimálně dvojnásobný a jsme optimisté, že bude v příštích pěti letech naplněn.

Libor Ostatek

odebírat zprávy