Banky téměř sjednocují pohled na riziko 100% hypoték

Banky téměř sjednocují pohled na riziko 100% hypoték

14.4.2009 - Banky prakticky sjednocují oceňování rizika v případě hypoték na 100% LTV (úvěr k hodnotě nemovitosti). Minulý týden snížila své úrokové sazby Volksbank, která je nejdražší bankou a v případě rizikovějších hypoték do 100% LTV došlo ke snížení maximální úrokové sazby na 6,74% u nejběžnější pětileté fixace. „Právě rozdíl mezi minimální a maximální úrokovou sazbou je prostor, ve kterém jako Hypoteční makléři pracujeme.

V případě 100% hypoték vidím značný posun na straně bank, kdy od začátku tohoto roku banky prakticky sjednotili svůj pohled na riziko u těchto hypoték. Bohužel minimální úroková sazba narostla a přesáhla 6%“, říká , ředitel GOLEM FINANCE. Na začátku roku byl rozdíl mezi maximem a minimem na pětiletém fixu 1,80%, zatímco dnes je již pouze 0,60%. 100% hypotéky nabízí osm bank z dvanácti, přičemž z osmi poskytujících bez dodatečných podmínek a omezení v zásadě pouze 6 bank. K omezení poskytování 100% hypoték došlo v říjnu a listopadu 2008. Dokud nebude jasné, jak se bude vyvíjet trh nemovitostí, tak neočekáváme pozitivnější vývoj úrokových sazeb u těchto hypoték.

Nevidíme jako reálné, že v letošním roce budeme schopni předpovídat vývoj trhu s nemovitostmi s větší přesností, proto letos nejsme v tomto segmentu optimisté. Obecně hledáme pro naše klienty alternativy, pokud to jde, kde hypotéka nepřesahuje 85% LTV, což je cenově výrazně výhodnější.

Libor Ostatek

odebírat zprávy